Kontakt

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA CHARITA
Kapitulská 18 (mapa)
814 15 Bratislava
IČO: 00179132
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
Tel.: +421-2-5443 1506, -5443 2503
Email: sekretariat@charita.sk

Projekty zamerané na pomoc utečencom a vnútorným vysídlencom môžete podporiť darom na účet verejnej zbierky Človek v núdzi:
IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097

Ďakujeme

Sekcia zahraničných projektov
Daniela Petrášová
petrasova@charita.sk

Manažér humanitárnej pomoci
Dott. Hugo Gloss
gloss@charita.sk

Manažérka humanitárnej pomoci
Alena Horváthová
horvathova@charita.sk