Kontakt

Pomoc utečencom
Slovenská katolícka charita
Kapitulská 18 (mapa)
814 15 Bratislava

Volajte a píšte pre viac informácií
0910 842 561
humanitarnapomoc@charita.sk

Podporiť nás môžete darom na účet verejnej zbierky Človek v núdzi:
SK93 1100 0000 0029 4546 3097

Manažérka humanitárnej pomoci
Alena Horváthová
horvathova@charita.sk

Manažér humanitárnej pomoci
Hugo Gloss
gloss@charita.sk

Manažér humanitárnej pomoci
Morees Gaggi
gaggi@charita.sk