Sýria

Pomoc v Sýrii sme začali v roku 2017. Odvtedy sa nám podarilo dokončiť 11 projektov a ďalšie 3 momentálne realizujeme. Zameriavame sa na podporu kresťanských komunít, vzdelávanie a zabezpečenie základných životných potrieb pre núdznych.

Rozbehnuté projekty

Ako môžete pomôcť

Pomoc v Sýrií je financovaná z individuálnych darov a zo Zbierky na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom, ktorú vyhlasuje Konferencia biskupov Slovenska❤️ na 26. marca 2023.

Zrealizované projekty