Sýria

Pomoc v Sýrii sme začali v roku 2017. Odvtedy sa nám podarilo dokončiť 11 projektov a ďalšie 3 momentálne realizujeme. Zameriavame sa na podporu kresťanských komunít, vzdelávanie a zabezpečenie základných životných potrieb pre núdznych.

Rozbehnuté projekty

Ako môžete pomôcť

Pomoc v Sýrií je financovaná z individuálnych darov, verejnej zbierky Človek v núdzi a zo Zbierky na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom, ktorú každé dva roky vyhlasuje Konferencia biskupov Slovenska❤️.

Zrealizované projekty