Ako prispieť

bankovým prevodom

na účet verejnej zbierky Človek v núdzi:

SK93 1100 0000 0029 4546 3097

Variabilné symboly:

Ukrajina: 380
Sýria: 5090
Maroko: 23013
Irak, Libanon a iné: bez VS

online

cez naše darcovské výzvy na darujme.sk

Pomoc vo svete

Pomôžme Ukrajine

modlitbou

za ľudí vo svete, ktorí trpia akoukoľvek núdzou

Ďakujeme

Verejná zbierka Človek v núdzi 2024 je registrovaná na MV SR pod číslom 000-2023-053926.