Ako prispieť

bankovým prevodom

na účet verejnej zbierky Človek v núdzi:

IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097

Ukrajina: variabilný symbol 380
Irak, Sýria, Libanon a iné: bez variabilného symbolu

online

cez naše darcovské výzvy na darujme.sk

Pomoc utečencom

Pomôžme Ukrajine

darovacou SMS

DMS medzera CHARITA na číslo 877

Poslať SMS

Verejná zbierka Človek v núdzi 2023 je registrovaná na MV SR pod číslom 000-2022-047625.
Cena Darcovskej SMS správy je 2 €. SKCH z nej dostane 96%. Viac informácií na www.donorsforum.sk