Ako prispieť

bankovým prevodom

na účet verejnej zbierky Človek v núdzi:

IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097

online

cez naše darcovské výzvy na darujme.sk

Pomoc utečencom

Pomôžme Ukrajine

darovacou SMS

DMS medzera CHARITA na číslo 877

Poslať SMS

Verejná zbierka Človek v núdzi 2022 je registrovaná na MV SR pod číslom 000-2021-035549.
Cena Darcovskej SMS správy je 2 €. SKCH z nej dostane 96%. Viac informácií na www.donorsforum.sk