O pomoci

Slovenská katolícka charita sa v humanitárnej pomoci v zahraničí zameriava na oblasť Blízkeho východu – Irak, Sýria, Libanon a susednú Ukrajinu. Ľudia z týchto krajín prežívajú hrôzy vojny, ktoré majú nežiadúce následky na ich životy. V krajinách máme vybudovanú sieť lokálnych partnerov, s ktorými dlhodobo spolupracujeme.

Komu pomáhame

prenasledovaní kresťania

utečenci

vnútorne vysídlené osoby

V týchto ľuďoch vidíme budúcnosť ich domácej krajiny, v ktorej chcú zostať a vychovávať svoje rodiny. Chceme im poskytnúť podporu, aby ich domov bol dobrým miestom, kde možno dôstojne žiť. Okrem nich pomáhame príslušníkom ďalších náboženských menšín, ktoré takisto čelia prenasledovaniu napr. jezídi v Iraku. Vnútorne vysídlené osoby tzv. IDPs sú ľudia, ktorí museli z dôvodu prírodnej katastrofy, vojny alebo inej pohnútky narýchlo opustiť svoj domov a zostali žiť vo svojej krajine.

Spôsoby pomoci

výstavba studní

podpora vzdelávania

rozvoj komunity

potravinová a materiálna pomoc

Do projektových aktivít na vytvorenie dôstojných podmienok zapájame miestnych ľudí, ktorí nás o pomoc žiadajú. Sú tak pevnou súčasťou zmeny, po ktorej túžia. Na monitorovacích cestách vidíme ako im záleží na deťoch, vzdelávajú sa, sú medzi robotníkmi, ktorí stavajú studne, delia sa so všetkým, čo majú.

Úspešné projekty

humanitárnych projektov

príjemcov pomoci

krajiny

Od roku 2015 sme úspešne zrealizovali 37 projektov. V súčasnosti sa ďalších 8 realizuje. V minulosti smerovala naša pomoc aj na Balkán. Finančne sa na pomoci podieľajú individuálni darcovia, Konferecia biskupov Slovenska cez zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom a inštitucionálni donori cez poskytnuté granty, najmä z programu Oficiálnej rozvojovej pomoci SR, SlovakAid.

Humanitárne princípy

Slovenská katolícka charita sa pri príprave a realizácii humanitárnych projektov riadi medzinárodne uznávanými štandardmi Príručky Sphere – Humanitárna charta a minimálne štandardy humanitárnej pomoci. Príručka je voľne dostupná v rôznych jazykoch (vrátane slovenčiny) tu: https://www.spherestandards.org/handbook/editions/