Jordánsko – Podpora detí utečencov vo vzdelávaní

V Jordánsku išlo o trojročný projekt viacerých zahraničných humanitárnych organizácii s celkovým rozpočtom 9,5 mil. EUR. Vďaka projektu bola zrealizovaná materiálna podpora pre deti utečencov, ktoré chodia do školy a nadviazaná efektívna spolupráca so školami, ktoré deti navštevujú. Zároveň sa začalo so zlepšovaním životných podmienok utečeneckých rodín, z ktorých deti pochádzajú.

Názov projektu: Podpora detí utečencov vo vzdelávaní
Miesto implementácie: 
Jordánsko (governoráty Amman, Balqa, Irbid, Mafraq, Zarqa)
Obdobie podpory za SKCH: november 2015 – august 2016
Počet príjemcov pomoci: 2 252 detí + členovia ich rodín/za 1 rok
Projektový partner: Caritas Rakúsko
Suma na podporu projektu: 50 000 EUR

Projekt prispiel k znižovaniu rizika vzniku tzv. stratenej generácie – čiže generácie detí bez základného vzdelania, ku ktorému v provizórnych utečeneckých táboroch často nemajú prístup.

Foto ©: Caritas Austria