Libanon

Ničivá explózia v Bejrúte spôsobila obrovské škody a humanitárnu krízu. Minimálne 300 000 ľudí prišlo o svoj domov. Výbuch poškodil aj budovy škôl. Podpora vzdelávania je dlhodobo našou prioritou. Od roku 2015 tu podporujeme komunitu rehoľných sestier, ktorá sa venuje deťom v utečeneckom tábore.

Rozbehnuté projekty

Ako môžete pomôcť

Pomoc v Libanone je financovaná z individuálnych darov a zo Pomoc v Sýrií je financovaná z individuálnych darov a zo Zbierky na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom, ktorú vyhlasuje Konferencia biskupov Slovenska❤️.

Zrealizované projekty