Libanon

Ničivá explózia v Bejrúte spôsobila obrovské škody a humanitárnu krízu. 300 000 ľudí prišlo o svoj domov a výbuch poškodil budovy škôl, do ktorých chodia nami podporované deti. Podpora vzdelávania je dlhodobo našou prioritou. Pomôžte nám navýšiť túto podporu. Ďakujeme!

Rozbehnuté projekty:

Uskutočnené projekty: