Podpora v štúdiu pre deti palestínskych utečencov

Názov projektu: Podpora v štúdiu pre deti palestínskych utečencov
Miesto implementácie: Utečenecký tábor Dbayeh, Bejrút, Libanon
Obdobie podpory projektu: jún 2019 – jún 2020
Počet príjemcov pomoci: 20 detí + ich rodinní príslušníci
Suma na podporu projektu: 19 500 EUR

Ďakujeme Konferencií biskupov Slovenska za finančnú podporu projektu

Popis projektu:

Utečenecký tábor Dbayeh v blízkosti Bejrútu vznikol v roku 1959 pre Palestínčanov, ktorí utiekli pred ozbrojeným konfliktom v Galilei. Momentálne v tábore žije už štvrtá generácia utečencov, ktorí sa živia príležitostnými prácami. Počas občianskej vojny v Libanone bola zničená miestna škola a tak deti navštevovali školy v okolí tábora. Počas dochádzania mestskou dopravou do škôl však boli viackrát obťažované a preto ich rodičia odmietali púšťať mimo tábor.

Projekt preto pokrýva náklady spojené so súkromnou dopravou pre deti z ekonomicky najslabších rodín s cieľom zabezpečiť im možnosť vzdelania. Okrem dopravy projekt zabezpečuje doučovanie, školské pomôcky a materiálne vybavenie, vďaka ktorému môžu deti chodiť do školy.

Finančnú podporu od Konferencie biskupov Slovenska sme vďaka individuálnym darcom navýšili na 27 096,79 € kvôli výbuchu v Bejrúte.

Vďaka zabezpečeniu školských pomôcok, školného, obuvi, šatstva, doučovania a transportu do a zo školy môžu deti z najchudobnejších rodín palestínskych utečencov chodiť do školy a tak mať nádej na lepšiu budúcnosť, ako ich rodičia a tým predchádzať vzniku tzv. „stratenej generácie.

Fotky podporovaných detí: