Aktuality

Čo máme nové?

Rozprávky, ktoré hovoria jazykom Ježiša Krista

pridal: charita | dátum: 28. apríla 2022 | kategória: Sýria

Je dobre známe, že Ježiš hovoril aramejsky. Dodnes tento jazyk používajú Asýrčania žijúci v Sýrií a Iraku, kde bohužiaľ čelia prenasledovaniu pre ich vierovyznanie. Keďže neexistujú školy, ktoré by aramejčinu vyučovali, šíri sa len „ústnym podaním“. Slovenská katolícka charita preto na severovýchode Sýrie podporuje sýrskych kresťanov cez vzdelávací inštitút, ktorý sa jazyk Ježiša Krista snaží zachovať. Robí tak cez videá a rozprávky, aby sa aramejčina nevytratila.

„Vytvárame rozprávky pre deti, v ktorých je množstvo pesničiek. Deti to baví a teší nás ich záujem. Obohacujeme tak učebné osnovy nášho inštitútu, ktoré treba našiť na dnešnú vizuálnu dobu,“ približuje nápad video rozprávok v aramejčine Dzalila Steisa z Kultúrneho inštitútu Olaf Taw v meste Al Qamishli. Okrem rozprávok sú výsledkom inštitútu aj učebnice pre mládež a starších študentov. V nich sa učia základy demokracie, spolužitia a ľudských práv. Podľa Dzalila Steisa, sú práve deti budúcnosťou krajiny, a preto sú tieto hodnoty rovnako tak súčasťou rozprávok pre najmenších. Charita im v tom chce pomôcť a dodať nádej.

Zachovať si kultúru a jazyk je pre Asýrčanov, ktorí sú pôvodnými obyvateľmi Mezopotámie, častokrát náročné. Veľká časť z nich prijala kresťanskú vieru, no za posledné roky sa ich počet kvôli prenasledovaniu dramaticky zmenšuje a sú zbavení demokratických a ústavných práv. V praktickom živote to znamená, že na školách sa nemôže učiť v ich jazyku a deti sa ho učia len od rodičov. Inštitút má víziu to napraviť „Tiež sa snažíme vzdelávať učiteľov z nášho inštitútu, ktorí formujú naše deti. Vďaka vašej podpore tak dokážeme deťom spestriť poobedia rôznymi aktivitami,“ dodáva pán Steisa, ktorému leží na srdci posilňovanie identity sýrskych kresťanov.

Slovenská katolícka charita im pomáha vďaka štedrosti darcov zo Zbierky na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom, ktorú vyhlasuje Konferecia biskupov Slovenska. V spolupráci s miestnym partnerom Syriac Cross zakúpila technické vybavenie na výrobu vzdelávacích materiálov v inštitúte Olaf Taw.

Podporte ľudí, ktorí opustili svoj domov alebo sú prenasledovaní pre vieru.