Zabezpečenie pitnej vody pre obce Šekhka a Hasan Ava

Názov projektu: Zabezpečenie pitnej vody pre obce Šekhka a Hasan Ava
Lokálny partner: Shingala Azad NGO
Počet príjemcov pomoci: 6500
Doba implementácie: 1.10.2020 – 30.9.2021

Stručný popis projektu:

Humanitárny projekt „Zabezpečenie pitnej vody v obciach Šekhka a Hasan Ava“ v Iraku bol zameraný na zabezpečenie dostatočného množstva pitnej vody, aby pokryla potreby miestnych obyvateľov ako aj IDP komunít, ktoré do obcí prišli v auguste 2014 z dôvodu ozbrojeného konfliktu rozpútaného islamistami Da´esh.

Projekt sa zameriaval na výstavbu studní a zabezpečenie potrebného materiálno-technologického vybavenia (naftový generátor, ponorné čerpadlo, potrubie a ochranný murovaný prístrešok), ktoré už teraz dodávajú do obecných vodovodov dostatočné množstvo pitnej vody a sú k dispozícii pre miestne komunity s celkovým počtom približne 6 500 obyvateľov.

Projekt bol spolufinancovaný z programu oficiálnej rozvojovej pomoci SR, SlovakAid.

Podpora vodnej infraštruktúry je kľúčovým faktorom ďalšieho rozvoja oboch obcí. Dostatočné množstvo pitnej vody eliminuje riziko napätia medzi domácou a IDP komunitou, zvyšuje životný štandard obyvateľov šetrením ich finančných prostriedkov, ktoré by v opačnom prípade museli vynaložiť na nákup pitnej vody a zlepšuje podmienky aj pre pestovateľské a chovateľské aktivity miestnych komunít a tým pádom prispieva k ich lepšej ekonomickej situácii.

Výstavba:

Irak je momentálne stále v post-konfliktnom štádiu obnovy základnej infraštruktúry a miestna samospráva nie je schopná financovať zjednodušenie dostupnosti pitnej vody pre obyvateľov obcí mimo najväčších miest regiónu. Nedostatok pitnej vody tak núti obyvateľov kupovať pitnú vodu v plastových nádobách alebo z pojazdných cisterien. Keďže letné teploty vzduchu dosahujú v tomto regióne aj 50 °C, jednoduchý prístup k pitnej vode je nevyhnutný nielen z pohľadu prevencie chorôb, ale aj hydratácie organizmu.

Súčasťou projektu boli aj školenia zamerané na ochranu vodných zdrojov, pestovateľské aktivity a pre učiteľov a študentov druhého stupňa ZŠ školenia o dôležitosti hygieny a pitného režimu.

Hotová studňa:

Partneri: