Podpora rodinného centra v meste Al-Qamishli

Názov projektu: Podpora rodinného centra v meste Al-Qamishli
Miesto implementácie: Al-Qamishli, Governorát Al-Hassaka , severovýchodná Sýria
Projektový partner: Syriac Cross
Počet príjemcov pomoci: 100+
Suma na podporu projektu: 22 000 EUR

Predstavenie projektu: Počas monitorovacej cesty v septembri 2019 sme sa zúčastnili slávnostného otvorenia rodinného centra v meste Al- Qamishli, ktorého výstavba bola umožnená aj vďaka podpore KBS a SKCH. Hlavnou úlohou centra je starostlivosť o ženy, deti, mladých ľudí a seniorov, ktorí najviac trpia prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom v krajine.

Projekt finančne podporuje Konferencia biskupov Slovenska

Na základe analýzy potrieb miestnej komunity, ktoré vykonal Syriac Cross spolu s SKCH, boli stanovené krátkodobé, strednodobé a dlhodobé ciele aktivít rodinného centra.

V krátkodobom horizonte centrum poskytuje potrebnú pomoc vdovám, slobodným a chudobným matkám ako aj ich deťom. Psychologické poradenstvo, doučovanie, kurzy prvej pomoci, poskytnutie teplej stravy. 

V strednodobom plánovaní sa centrum bude venovať vzdelávacím aktivitám pre ženy, doučovaniu pre deti, bázaru so šatstvom, voľnočasovým aktivitám pre deti a mládež, zdravotným prehliadkam a poradenstvu.

V dlhodobom horizonte centrum poskytne kurzy šitia, informatiky, poradenstva pri hľadaní práce a voľnočasovým aktivitám pre dospelých.Syriac Cross spolupracuje s miestnymi komunitami a taktiež s odborníkmi, ktorí participujú na projekte. Aby ich udržal a mohol kurzy rozšíriť, potreboval by zabezpečiť pokrytie ich platov aj na ďalší rok. Týmto spôsobom projekt pomôže ľuďom v núdzi a taktiež povzbudí zapojených odborníkov ostať vo svojej domovskej krajine, t.j. neemigrovať do zahraničia.