Podpora „Domu pre ženy Ashtarout 2“ v meste Al-Qamishli

Názov projektu: Podpora „Domu pre ženy Ashtarout 2“ v meste Al-Qamishli
Lokalita implementácie: Al-Qamishli, Governorát Al-Hassaka , severovýchodná Sýria 
Projektový partner: Syriac Cross
Počet príjemcov pomoci: 240+ (120 žien, niektoré s deťmi)
Rozpočet: 17 200 EUR

Predstavenie projektu: Je všeobecne známe, že v krajinách Blízkeho východu – a teda aj Sýrie – je postavenie žien a ich práv v porovnaní s Európou veľmi obmedzené a tieto obmedzenia sa netýkajú len moslimských  žien, ale aj miestnych náboženských menšín, vrátane kresťanov. Situáciu navyše komplikuje aj prebiehajúci ozbrojený konflikt v krajine. V prípadoch, kedy sa ženy snažia brániť voči nespravodlivosti, ktorej sú, resp. hrozí, že budú obeťou, veľmi často ostávajú v tomto boji samé.

Projekt finančne podporuje Konferencia biskupov Slovenska

Na túto situáciu reaguje iniciatíva Únie Syriackých žien, ktorá za finančnej pomoci KBS v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou založila „Dom pre ženy“ v meste Al-Hassaka, ktoré funguje veľmi dobre. Ženy tu nachádzajú spolu s deťmi útočisko pred násilím a je im poskytnuté psycho-sociálne poradenstvo a edukačné možnosti. 

Po spustení úspešného projektu v meste Al-Hassaka by chcela Únia Syriackých žien založiť „Dom pre ženy“ aj v meste Al-Qamishli. 

„Dom pre ženy“ v Al-Qamishli poskytne tak ako centrum v Al-Hassaka podporu a pomoc pre ženy, ktoré sa stali obeťami rôznych druhov násilia. Centrum im zabezpečí možnosť ubytovania, psychologického poradenstva, podpory pri hľadaní zamestnania, sprostredkovanie zdravotnej starostlivosti a rôzne semináre na rozšírenie ich vedomostí a vzdelania.