Podpora kultúrneho inštitútu Olaf Taw

Názov projektu: Podpora kultúrneho inštitútu Olaf Taw
Miesto implementácie: Al-Qamishli, Governorát Al-Hassaka, severovýchodná Sýria
Projektový partner: Syriac Cross
Počet príjemcov pomoci: 500 000 detí [1]
Rozpočet: 21 300 EUR

Situácia v krajine: Asýrčania sú pôvodnými obyvateľmi Blízkeho východu (Mezopotánie). V Sýrii sa začalo šíriť kresťanstvo od prvého storočia po Kristovi a odtiaľ sa šírilo aj ďalej z Blízkeho východu na Ďaleký východ. Je dobre známe, že Ježiš Kristus hovoril aramejsky. Asýrčania stále hovoria aramejsky, ale keďže neexistujú školy, ktoré by vyučovali aramejský jazyk mladá generácia sa ho učí len „ústnym podaním“ a preto existuje riziko, že sa na aramejčinu zabudne. 

Je to spôsobené tým, že Asýrčania boli neustále predmetom utláčania a diskriminačných politík. Sú zbavení demokratických a ústavných práv v krajinách Blízkeho východu. Počet Asýrčanov v ich domovinách v Sýrii, Iraku, Turecku, Iráne a Libanone sa dramaticky zmenšil. Je veľmi dôležité podporovať výučbu aramejského jazyka, aby tento historický a svätý jazyk zostal nažive. Každý človek by mal mať právo učiť sa svoj materinský jazyk.

Projekt finančne podporuje Konferencia biskupov Slovenska

Predstavenie projektu: Vzdelávacia inštitúcia Olaf Taw sa špecializuje na aramejský jazyk, aramejčinu, moderné učebné osnovy v nádeji, že tieto študijné programy sa dostanú do rúk sýrskym študentom. Vo svojich učebných osnovách sa zaviazala dodržiavať medzinárodné štandardy, pokiaľ ide o vzdelávací proces a okrem aramejského jazyka a kultúry učiť deti aj základom demokracie, spolužitia a ľudských práv. 

Vzdelávacia organizácia Olaf Taw by chcela kúpiť technické vybavenie, aby mohla vyrábať vzdelávacie materiály vo forme rozprávok pre deti. Využívanie kreatívnych a technických prostriedkov, ako sú obraz, zvuk, jazyk, pohyb, kamera a strih, slúži na podporenie záujmu detí a na zefektívnenie vyučovacích a učebných procesov. Detské rozprávky budú s hudbou a detskými piesňami, ktoré budú od detí pre deti. Rozprávky budú dostupné aj pre kurdské a arabské deti, ktoré tak môžu spoznávať rôzne etniká a náboženstvá v ich spoločnosti. Projekt dopomôže k zachovaniu aramejského jazyka, ktorý je kultúrnym dedičstvom kresťanstva a zároveň bude vytvorená základňa pre jeho rozvoj s cieľom jeho šírenia aj do iných krajín Blízkeho východu a nielen. Podporuje šírenie tolerancie a rešpektu.

Informácie o projektovom partnerovi: Olaf Taw je inštitút, ktorý sa zameriava na pedagogickú prípravu nových učiteľov, ktorých je nedostatok. Má povolenie od štátu. Momentálne v ňom študuje 20 ľudí a spolupracujú s 8 školami. V príprave sa zameriavajú aj na prinášanie inovatívnych učebných pomôcok pre učiteľov a šírenie asýrskej kultúry.  


[1] Počet príjemcov pomoci predpokladá s uverejnením vzdelávacích videí na internete (napr. služba YouTube). Tým pádom budú videá prístupné aj deťom a mladým ľuďom z sýrskeho etnika aj v iných krajinách Blízkeho východu, resp. aj mimo tohto regiónu.