Podpora dvoch syriackých škôlok v meste Al-Hassaka

Názov projektu: Podpora dvoch syriackých škôlok v meste Al-Hassaka
Miesto implementácie: Al-Hassaka, Governorát Al-Hassaka, severovýchodná Sýria
Obdobie podpory projektu: jún 2019 – jún 2020
Počet príjemcov pomoci: 100 detí + rodinní príslušníci
Suma na podporu projektu: 19 500 EUR

Ďakujeme Konferencií biskupov Slovenska za finančnú podporu projektu

Situácia v krajine:

Ozbrojený konflikt, ktorý prebieha na území Sýrie už 8 rokov a je podporovaný viacerými štátmi, spôsobil útek 5,6 milióna obyvateľov do iných krajín a ďalších 6 miliónov ľudí muselo opustiť svoje domovy a bývajú v provizórnych podmienkach na inom mieste v rámci krajiny – tzv. vnútorne vysídlené osoby (IDP – Internally Displaced People).

Jedným z regiónov, ktorý poskytuje na území bezpečie pre ľudí na úteku je „Governorát Al Hassaka“ v severovýchodnej časti krajiny. Governorát je kontrolovaný Kurdmi a na jeho území žijú aj komunity syriackých kresťanov. Situácia miestnych obyvateľov je komplikovaná kvôli prebiehajúcemu konfliktu v krajine ako aj izolácii regiónu zo strany irackého Kurdistanu a Turecka (irackí Kurdi patria do inej kurdskej frakcie, preto je medzi irackým Kurdistanom a sýrskymi Kurdmi napätie. Turecko izoluje Governorát Al-Hassaka z dôvodu jeho spolupráce s tureckými Kurdmi, ktorí bojujú za svoju väčšiu samostatnosť na území Turecka). Izolácia, ktorú so sebou prinášajú tieto konflikty však vážne zhoršuje životnú úroveň obyvateľov a hlavne komunity IDPs v na území governorátu.

Predstavenie projektu:

Únia syriackých žien založila vďaka európskym donorom v roku 2015 škôlku, ktorá vytvárala deťom bezpečné, zdravé a podnetné prostredie napriek prebiehajúcemu konfliktu v krajine. Deti tak získavali nové vedomosti, kamarátstva a ich mamy mohli pracovať, aby zlepšili finančnú situáciu svojej rodiny. Škôlka pomáhala 65 deťom a ich rodinám (25 rodinám syriackých kresťanov, 20 Kurdským rodinám a 20 Arabským rodinám). Vďaka rôznorodosti detí sa posilňovala spolupatričnosť aj medzi jednotlivými komunitami rodičov. Škôlka zaznamenala medzi rodičmi veľký úspech a ďalších 35 rodín prejavilo záujem, aby škôlka pomohla aj ich deťom.

Z dôvodu vysokého záujmu o škôlku Únia syriackých žien prenajala ďalšiu budovu a rozdelila spolu už 100 detí do dvoch budov. Avšak novej budove stále chýbalo potrebné zariadenie a vybavenie, aby mohla deťom poskytnúť potrebné zázemie. Projekt bol preto zameraný na podporu fungovania oboch škôlok, ktoré tak pomáhajú deťom získavať základné vedomosti a sociálne zručnosti a zároveň podporujú rodiny detí v zlepšovaní ich situácie, ktorá je výrazne poznačená prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom v krajine. Veľa rodín, ktoré žijú vo väčšej vzdialenosti od škôlky, nemali a niektoré stále nemajú prostriedky na zabezpečenie ich transportu do/zo škôlky. 

Fotky z prvej škôlky:

Fotky z novej budovy: