Podpora kultúrneho inštitútu Olaf Taw 2022

Názov projektu: Podpora kultúrneho inštitútu Olaf Taw 2022
Miesto implementácie: Al-Qamishli, Governorát Al-Hassaka, severovýchodná Sýria
Projektový partner: Syriac Cross
Počet príjemcov pomoci: 500 000 detí [1]
Rozpočet: 10 000 EUR

Asýrčania sú pôvodnými obyvateľmi Blízkeho východu (Mezopotámie). V Sýrii sa začalo šíriť kresťanstvo od prvého storočia po Kristovi a odtiaľ sa šírilo aj ďalej z Blízkeho východu na Ďaleký východ. Asýrčania stále hovoria aramejsky – jazykom podobný tomu, ktorým hovoril aj Ježiš Kristus – ale keďže neexistuj  školy, ktoré by vyučovali aramejský jazyk mladá generácia sa ho učí len „ústnym podaním“ a preto existuje riziko, že sa na aramejčinu zabudne.

Je to spôsobené tým, že Asýrčania sú neustále predmetom utláčania a diskriminačných politík. Počet Asýrčanov v ich domovinách v Sýrii, Iraku, Turecku, Iráne a Libanone sa dramaticky zmenšuje. Je veľmi dôležité podporovať výučbu aramejského jazyka, aby tento historický a posvätný jazyk zostal zachovaný.

Kultúrny inštitút Olaf Taw špecializujúci sa na Asýrsky jazyk, t.j. aramejčinu, pripravil moderné učebné osnovy s cieľom distribuovať tieto podklady medzi asýrsku mládež a študentov. Vo svojich učebných osnovách sa zaviazal dodržiavať medzinárodné štandardy, pokiaľ ide o vzdelávací proces a okrem asýrskeho jazyka a kultúry učiť deti aj základom demokracie, spolužitia a ľudských práv.

Prostredníctvom využávania kreatívnych a technických prostriedkov, ako sú obraz, zvuk, jazyk, pohyb, kamera a strih, vyrába vzdelávacie materiály vo forme rozprávok pre deti, čím zvyšuje ich záujem o štúdium. Rozprávky sú dostupné aj pre kurdské a arabské deti, ktoré tak môžu spoznávať rôzne etniká a náboženstvá v ich spoločnosti.

Projekt dopomôže k zachovaniu aramejského jazyka, ktorý je kultúrnym dedičstvom kresťanstva a zároveň bude vytvorená základňa pre jeho rozvoj s cieľom jeho šírenia aj do iných krajín Blízkeho východu a nielen tam.

Vďaka podpore KBS Inštitút Olaf Taw začal svoju misiu tvorby a distribúcie vzdelávacích materiálov v roku 2020 a predkladaný projekt zabezpečí jeho pokračovanie aj nasledujúcich 12 mesiacov.