Podpora pre materskú školu Shible

Názov projektu: Podpora pre materskú školu Shible
Lokalita implementácie: Derik, Governorát Al-Hassaka, severovýchodná Sýria 
Projektový partner: Syriac Cross
Počet príjemcov pomoci: 60 detí + rodinní príslušníci
Rozpočet: 6 500 EUR

Predstavenie projektu:

Projekt zabezpečí prevádzku škôlky na ďalších 12 mesiacov jej služby pre miestnu komunitu rodín s deťmi.

Materská škola Shible, ktorá bola založená v meste Derik Syriackou úniou žien v roku 2018, mala nízku kapacitu (30 detí). S podporou SKCH a KBS v roku 2020 mohla únia otvoriť väčšiu materskú školu s kapacitou až 60 detí na novom mieste (avšak v rovnakom meste). Vďaka podpore bola časť zariadenia predchádzajúcej škôlky presunutá a nová škôlka bola dovybavená hračkami, učebnými pomôckami a ďalším potrebným vybavením a materiálom.

Projekt finančne podporuje Konferencia biskupov Slovenska

Materská škola je otvorená pre deti sýrskych kresťanov, Kurdov a Arabov vo veku od 6 mesiacov do 6 rokov. Vyučovanie je v aramejčine, arabčine a angličtine. Projekt sa dotýka kultúrnych a ďalších v kontexte Blízkeho východu citlivých tém, vďaka čomu je možné deti učiť vzájomnému rešpektu. Okrem toho vďaka výučbe aj anglického jazyka budú mať deti lepšiu štartovaciu pozíciu vo svojom ďalšom štúdiu.

Projekt zároveň umožňuje matkám pracovať a zlepšovať tak situáciu v ich rodinách a keďže je materská škola otvorená pre všetky deti rôznych náboženských a etnických skupín, prispieva k posilňovaniu vzájomnej tolerancie medzi deťmi a ich rodinami.