Podpora pre rodinné centrum

Názov projektu: Podpora rodinného centra v meste Al-Qamishli
Miesto implementácie: Al-Qamishli, Governorát Al-Hassaka, severovýchodná Sýria
Projektový partner: Syriac Cross
Počet príjemcov pomoci: 100+
Suma na podporu projektu: 21 750 EUR

Projekt zabezpečí prevádzku rodinného centra na ďalších 12 mesiacov jeho služby pre členov miestnej komunity.

Zameriava sa na starostlivosť o skupiny žien, detí a mládeže, ktorí boli zasiahnutí traumami ozbrojeného konfliktu v krajine. Pomoc, ktorú poskytuje, je však prospešná aj pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím.

Projekt finančne podporuje Konferencia biskupov Slovenska

V Sýrii v súčasnosti trpí mnoho žien a detí traumatizujúcimi zážitkami. Ich zložitá finančná situácia je ďalšou veľkou výzvou pre tieto rodiny. Projekt pomáha príslušníkom rôznych náboženských a etnických skupín a je určený predovšetkým pre ženy, ktoré sú sociálne a finančne v núdzi. Bez diskriminácie tak pomáha najzraniteľnejším v spoločnosti.

Rodinné centrum vedie ženy k prevzatiu zodpovednosti za svoj život, čo v kontexte Blízkeho východu znamená zmenu od klasického stereotypu izolácie v domácnosti a vedie ich k väčšej nezávislosti prostredníctvom sebarealizácie. Ženy nie sú vždy schopné podporovať svoje deti vzhľadom na tlak okolností, ktorý každý deň zažívajú. Projekt preto kladie dôraz na posilnenie sebavedomia žien prostredníctvom poskytovania praktických zručností vo forme výcviku prvej pomoci a kurzov šitia. Vďaka kurzu majú ženy možnosť nielen poskytnúť oblečenie napríklad svojej vlastnej rodine, ale tiež predávať svoje výrobky, čo zlepšuje ich finančné postavenie.

Ďalším a rovnako dôležitým prvkom projektu je profesionálny personál. Veľa akademikov, lekárov, ale aj terapeutov a psychológov a učiteľov opustilo krajinu hneď na začiatku krízy. To viedlo na mnohých miestach k nedostatku vhodných odborníkov. Projekt vytvára príležitosť v rámci daných možností vhodné podmienky pre ich odbornú činnosť vďaka čomu znižuje pravdepodobnosť ich migrácie a zároveň im umožňuje pomáhať ľuďom v núdzi.

Projekt pomáha deťom podporou ich sebavedomia prostredníctvom hodín hudby. Cez arteterapiu ich povzbudzuje, aby spracovávali svoje traumatické zážitky a v spolupráci so psychológom tak majú príležitosť začať sa vyrovnávať s traumami., ktoré prežili.

Aby bolo možé riadiť všetky projekty a splniť všetky jeho ciele, je potrebné zabezpečiť pre jednotlivé pozície kvalifikovaných pracovníkov. Na všetky školiace kurzy boli nasadení odborníci vo svojom odbore (učiteľ kreslenia, učiteľ hudby, učiteľ anglického jazyka, tréner prvej pomoci a psychológ a tiež počítačoví odborníci). Vďaka ich expertíze je rodinné centrum schopné zaručiť kvalitu školení, z ktorých profitujú ich účastníci.