Podpora pre školiace stredisko pre ženy

Názov projektu: Podpora pre školiace stredisko pre ženy
Miesto implementácie: Al-Hassaka, Governorát Al-Hassaka, severovýchodná Sýria
Projektový partner: Syriac Cross
Počet príjemcov pomoci: 200+
Suma na podporu projektu: 12 500 EUR

Predkladaný projekt zabezpečí prevádzku školiaceho strediska na ďalších 12 mesiacov jeho služby pre miestnu komunitu žien a matiek s deťmi.

Projekt finančne podporuje Konferencia biskupov Slovenska

V dôsledku ozbrojeného konfliktu v Sýrii stratilo veľa žien manžela, živiteľa rodiny, a stali sa z nich vdovy, ktoré sa tak musia starať o svoje rodiny, čo je v kontexte majoritne moslimskej krajiny veľmi náročné.

Ťažkosti majú aj dievčatá a mladé ženy, pre ktoré je často nebezpečné cestovať osamote za vzdelaním alebo prácou. Okrem toho mnohé rodiny/ženy s deťmi opustili svoje domovy kvôli bojom v ich mestách a žijú v provizórnych podmienkach ako vnútorne vysídlené osoby.

Cieľom školiaceho strediska je poskytnúť miestnym ženám príležitosť získať nové zručnosti a zvýšiť tak ich šance na starostlivosť o svoje rodiny. Školiace stredisko bolo zrekonštruované vďaka finančnej podpore KBS a spolupráci SKCH so Syriac Cross.

V súčasnosti prebiehajú kurzy zamerané na prácu s počítačom, prvú pomoc, kaderníctvo, kozmetiku a krajčírstvo. Ženám sa poskytuje aj psychologické poradenstvo, ktoré im pomáha prekonať traumu a prispieva k ich integrácii do nových životných podmienok.

Centrum zaznamenáva veľmi dobré výsledky. Jeho absolventky získavajú nové zručnosti, sebavedomie a komunitu, ktorá pomáha nielen sebe, ale aj celým ich rodinám a miestnej spoločnosti.