Aktuality

Čo máme nové?

Pomôžme Slovinsku po zničujúcich povodniach

pridal: charita | dátum: 23. augusta 2023 | kategória: Zbierky

Slovenská katolícka charita pozýva k pomoci vyše 4-tisíc domácnostiam v Slovinsku, ktorým povodne zničili domov. Prispieť môžete darom na účet zbierky Človek v núdzi. Pomoc je koordinovaná Slovinskou charitou.

Praktická pomoc charity je zameraná na upratovanie, čistenie domov a distribúciu potravinových balíkov, liekov či hygieny pre ľudí, ktorí ostali bez bývania. Slovinská charita pomáha aj s opätovným zariaďovaním domácností a obnovou domov. Rozbehla tiež psychologickú podporu pre ľudí, ktorí sa potrebujú vyrovnať s dôsledkami nešťastia. V mnohom sú oporou najmä dobrovoľníci, denne vypomáha 900 až tisíc mladých, ktorí zareagovali na výzvu Young Caritas, mládežníckej organizácie miestnej charity.

📷 Pomoc mladých dobrovoľníkov, Slovinsko, august 2023, zdroj: Slovenska Karitas

„Každý deň vysielame dobrovoľníkov do oblastí, kde je potrebné upratovanie. Miestni ľudia sa radujú, že nie sú sami, že k nim niekto príde, spolu urobia kus práce a odbúrajú únavu. Mnohí ľudia sa stále zdržiavajú v zaplavených oblastiach. Naši dobrovoľníci sa s nimi rozprávajú, pomáhajú im spracovať traumy, pocity strachu, ktoré počas týchto povodní zažili,“ vysvetľuje Matej Pirnat, z diecéznej charity v Celje.

Pomôcť im dokážeme aj my na Slovensku!

Váš príspevok možete poslať na číslo účtu: IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 23008. Ďakujeme ❤️