Poradenské centrum pre ženy v meste Al-Hassaka

Názov projektu: Poradenské centrum pre ženy v meste Al-Hassaka
Miesto implementácie: Al-Hassaka, Governorát Al-Hassaka , severovýchodná Sýria
Obdobie podpory projektu: jún 2019 – jún 2020
Počet príjemcov pomoci: 140+
Suma na podporu projektu: 18 600 EUR

Ďakujeme Konferencií biskupov Slovenska za finančnú podporu projektu

Popis projektu:

Je všeobecne známe, že v krajinách Blízkeho východu – a teda aj Sýrie – je postavenie žien a ich práv v porovnaní s Európou veľmi obmedzené a tieto obmedzenia sa netýkajú len moslimských žien, ale čiastočne aj miestnych náboženských menšín, vrátane kresťanov. Situáciu navyše komplikuje aj prebiehajúci ozbrojený konflikt v krajine.

V prípadoch, kedy sa ženy snažia brániť voči nespravodlivosti, ktorej sú, resp. hrozí, že budú obeťou, veľmi často ostávajú v tomto boji samé. Túto situáciu rieši iniciatíva Únie syriackých žien, ktorá založila Poradenské centrum pre ženy. Tím centra sa taktiež venuje mediácii, prostredníctvom ktorej sa snaží o kompromis v situáciách, kedy sa na nich obráti jedna zo strán konfliktu/sporu.

Poradenské centrum poskytuje podporu a pomoc pre ženy, ktoré sa stali obeťami rôznych druhov násilia. Centrum im zabezpečuje možnosť ubytovania, psychologického poradenstva, podpory pri hľadaní zamestnania, sprostredkovanie zdravotnej starostlivosti a zvyšovania ich povedomia v oblasti ich práv.

Fotogaléria úspešného projektu: