Poskytovanie základných potrieb a psychologickej prvej pomoci pre IDPs v Dnipre a okolí

Názov projektu: Poskytovanie základných potrieb a psychologickej prvej pomoci pre vnútorne presídlené osoby žijúce v útulkoch v meste Dnipro a na predmestiach
Miesto implementácie: Dnipro, Ukrajina
Obdobie realizácie projektu: 15. augusta 2022 – 14. augusta 2023
Partner: Caritas Donetsk
Počet príjemcov pomoci: 1750 priamych + 5250 nepriamych prijímateľov pomoci

Projekt je spolufinancovaný z programu oficiálnej rozvojovej pomoci SR, SlovakAid a tiež vďaka štedrosti darcov, ktorí prispeli cez Slovenskú katolícku charitu na pomoc obetiam vojny na Ukrajine.

Cieľom projektu je poskytnúť prvú materiálnu a psychosociálnu pomoc 1750 vnútorne vysídleným osobám a ich rodinám (spolu viac ako 7000 osobám), ktoré v dôsledku vojny opustili svoje domovy a ocitli sa v hmotnej núdzi a často aj s rôznymi traumami.

Humanitárna pomoc bude poskytovaná ľuďom žijúcich v regióne Dnepropetrovsk v útulkoch dvoma hlavnými formami pomoci:

💳 distribúciou poukážok na lieky, hygienické potreby, potraviny
💛 a poskytovaním psychologickej prvej pomoci (skupinovej aj individuálnej) pre ľudí traumatizovaných vojnou.

Pošlite poukážku na potraviny či lieky jednej z rodín, ktoré ušli pred vojnou do o čosi bezpečnejších oblastí Ukrajiny🇺🇦.
V ich mene vám úprimne ďakujeme.

Počas prvého mesiaca projektu lokálny tím navštívi všetky miesta, kde bude projekt realizovaný, a stretne sa s vedením daných centier, aby dohodol potrebné postupy pri šírení informácií o projekte a o vyberaní príjemcov pomoci.  

V priebehu nasledujúceho roka sa projektové činnosti budú realizovať v centrách podpory v meste Dnipro a na jeho predmestiach. Projektové aktivity budú zahŕňať poskytovanie humanitárnej pomoci vydávaním poukážok na potraviny, hygienické potreby a lieky; poskytovanie psychologickej prvej pomoci pre deti a dospelých prostredníctvom skúseného psychológa a sociálneho pracovníka. Zároveň budú pracovníci tímu priebežne monitorovať výsledky poskytnutej pomoci, aby sa vyhodnotila kvalita projektových služieb a vplyv projektu na príjemcov a zároveň sa urobil hlbší monitoring potrieb slúžiaci pre ďalšie projekty.

Systém poukážok bol vybraný na základe predchádzajúcich pozitívnych skúseností s humanitárnymi projektmi v danej oblasti. Poukážky sa uprednostňujú pred balením potravín a hygienických balíčkov a liekov, pretože príjemcovia si môžu slobodne vybrať, čo si kúpia v závislosti od svojich potrieb. Poukážky je možné uplatniť v ktorejkoľvek vybranej sieti supermarketov alebo lekární, ktorá je čo najbližšie k bydlisku rodiny. Niektoré rodiny môžu zmeniť svoje bydlisko, čo by sťažilo prepravu potravín alebo hygienických potrieb, aj v takomto prípade sú poukážky vhodnejšie oproti materiálnej pomoci. Poukážky sú tiež preferované pred hotovosťou kvôli daňovým predpisom v krajine. Zároveň sme s projektovým partnerom už pri príprave projektu overili v obchodoch dostupnosť všetkých potrebných tovarov, ktoré budú za poukážky kupovať.

Hlavnou cieľovou skupinou sú zraniteľné vnútorne vysídlené osoby, ktoré opustili svoje domovy kvôli vojne a žijú v táboroch v Dnipre a na jeho predmestiach. A to muži a ženy vo veku 60+ s minimálnym príjmom, viacdetné rodiny (s 3 a viac deťmi), matky s deťmi bez mužov a rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím a deťmi s chronickými ochoreniami.