Poukážky a psychologická podpora pre vnútorných vysídlencov

Názov projektu: Poukážky a psychologická podpora pre vnútorných vysídlencov
Miesto implementácie: Dnipro, Ukrajina
Obdobie podpory projektu: november 2021 – jún 2022
Partner: Caritas Donetsk
Počet príjemcov pomoci: 300 priamych + 600 nepriamych prijímateľov pomoci

Cieľom projektu je poskytnúť ďalším 300 rodinám, ktoré nútene opustili svoj domov psychologickú pomoc zameranú na riešenie konfliktných situácií a využívanie pozitívnych stratégií zvládania stresu.

Rodinám pomôžu tiež poukážky na potraviny a lieky, ktoré si môžu uplatniť na nákup toho najnutnejšieho, čo potrebujú. Do projektu vyberá miestny tím Caritas Donetsk najnúdznejšie rodiny, s ktorými dlhodobo pracujú na zlepšení ich sociálnej situácie.

Systém poukážok sa osvedčil aj v predchádzajúcom projekte s týmto partnerom. Poukážky sa uprednostňujú pred balením potravín a hygienických balíčkov a so súpravou liekov, pretože príjemcovia si môžu slobodne vybrať, čo si kúpia v závislosti od svojich potrieb.

Projekt je financovaný výlučne z darov štedrých ľudí zo Slovenska🇸🇰.