Podpora škôlky „Shible“ v meste Derik

Názov projektu: Podpora škôlky „Shible“ v meste Derik
Lokalita implementácie: Derik, Governorát Al-Hassaka, severovýchodná Sýria 
Projektový partner: Syriac Cross
Počet príjemcov pomoci: 60 detí + rodinní príslušníci
Rozpočet: 14 200 EUR

Situácia v krajine: Ozbrojený konflikt, ktorý prebieha na území Sýrie už od roku 2011, spôsobil útek približne 5,6 milióna obyvateľov do iných krajín a ďalších približne 6,1 milióna ľudí muselo opustiť svoje domovy a bývajú v provizórnych podmienkach na inom mieste v rámci krajiny – tzv. vnútorne vysídlené osoby (IDP – Internally Displaced People).[1] Celkovo viac ako 13 miliónov obyvateľov Sýrie potrebuje humanitárnu pomoc.  

Od tureckej invázie v októbri 2019 sa situácia ešte zhoršila a to aj na doteraz bezpečnejšom území „Governorát Al Hassaka“ v severovýchodnej časti krajiny, kde žijú aj komunity syriackých-asýrskych kresťanov. Časť governorátu kontrolovaným Kurdmi (okresy Ras Al-Ain a Tal Abyad) prevzali pod kontrolu radikálne islamské turecké jednotky a miestni obyvatelia v nich opustili svoje obydlia. Pribudlo 300 000 nových vnútorne vysídlených osôb. Táto situácia mala negatívny vplyv na psychiku ľudí a ich podmienky na život. Vnútorná politická, ekonomická a bezpečnostná situácia je nestabilná. Prežiť neznamená len ujsť pred smrťou vo vojne, ale aj byť schopní postarať sa o rodinu v náročných podmienkach. V niektorých rodinách otec, živiteľ rodiny, zahynul a v iných jeho príjem nestačí, preto aj ženy začínajú stále viac hľadať prácu, aby pomohli svojim rodinám. 

Projekt finančne podporuje Konferencia biskupov Slovenska

Predstavenie projektu: Projekt sa zameriava na ženy, ktoré potrebujú ísť do práce a na vytvorenie bezpečného prostredia pre ich deti, zakiaľ oni budú pracovať.

Škôlka Shible bola založená v meste Derik Úniou Syriackých žien v roku 2018, no má nízku kapacitu (30 detí), preto má únia záujem otvoriť väčšiu škôlku s kapacitou do 60 detí na novom mieste v tom istom meste. Časť zariadenia sa presunie, no je potrebné novú väčšiu škôlku dovybavovať hračkami, pedagogickými pomôckami, apod.. Škôlka je otvorená deťom syriackých kresťanov, kurdov aj arabov vo veku od 6 mesiacov do 6 rokov. Vyučovanie prebieha a bude prebiehať v aramejčine, arabčine a angličtine. Projekt sa dotýka kultúrnych aj rodovo citlivých tém na rôznych úrovniach. Umožní matkám pracovať a zlepšiť situáciu ich rodiny a keďže škôlka je otvorená pre všetky deti rôznych náboženských a etnických skupín, pomáha tak vzájomnej tolerancii medzi deťmi aj ich rodinami.

Informácie o projektovom partnerovi: Slovenská katolícka charita (SKCH) za podpory KBS s projektovým partnerom Syriac Cross realizovala v rokoch 2018 a 2019 dve distribúcie humanitárnej pomoci v celkovej hodnote 101 838 EUR (hygienické a potravinové balíky) pre približne 10 000 osôb práve v regióne Al-Hassaka. V súčasnosti SKCH spolu so Syriac Cross za podpory KBS realizuje ďalších 5 projektov v severovýchodnej Sýrii v celkovej  hodnote 99 200 EUR slúžiace pre viac ako 2 300 príjemcov pomoci počas celého kalendárneho roka. Syriac Cross je zodpovedný a dôveryhodný partner.


[1] https://news.un.org/en/focus/syria