Podpora školiaceho strediska pre ženy v meste Al-Hassaka

Názov projektu: Podpora školiaceho strediska pre ženy v meste Al-Hassaka
Miesto implementácie: Al-Hassaka, Governorát Al-Hassaka, severovýchodná Sýria
Projektový partner: Syriac Cross
Počet príjemcov pomoci: 200+
Suma na podporu projektu: 19 000 EUR

Predstavenie projektu: Kvôli ozbrojenému konfliktu v Sýrii veľa žien prišlo o manželov, živiteľov rodiny, stali sa vdovami odkázanými starať sa samé o svoju rodinu, čo je v kontexte islamskej krajiny veľmi náročné. S ťažkosťami sa stretávajú taktiež dievčatá a mladé ženy, pre ktoré je často krát nebezpečné cestovať samým za vzdelaním či prácou. Veľa z nich opustilo svoje domovy pre konflikt v ich mestách a žije v provizórnych podmienkach.

Projekt finančne podporuje Konferencia biskupov Slovenska

Cieľom projektu školiaceho centra je poskytnúť miestnym ženám možnosť získať nové zručnosti a zlepšiť tak aj ich možnosti o postaranie sa o svoje rodiny. Školiace stredisko sa podarilo zrealizovať vďaka finančnej podpore KBS a spolupráci SKCH so Syriac Cross. Aktuálne v ňom prebiehajú kurzy zamerané na prácu s počítačom, prvú pomoc, kaderníctvo, kozmetiku a krajčírstvo. Ženám je poskytované aj psychologické poradenstvo, ktoré im pomáha prekonať traumy a prispieva k ich integrácii v ich nových životných podmienkach.

Centrum zaznamenáva veľmi dobré výsledky. Jeho absolventky získavajú nové zručnosti, sebadôveru a komunitu, čo pomáha nielen im samým, ale aj celým ich rodinám a miestnej spoločnosti. Projekt slúži na udržanie chodu centra v priebehu ďalších 12 mesiacov.