Výstavba studne v obci Sreshka

Názov projektu: Výstavba studne v obci Sreshka
Miesto implementácie: Sreshka, provincia Mosul, Irak
Obdobie podpory projektu: september 2020 – máj 2021
Počet príjemcov pomoci: približne 1 000 osôb
Lokálny partner: Shingala Azad
Suma na podporu projektu: 48 500 EUR + 24 000 EUR

V roku 2014, keď územie Iraku začali napádať teroristi tzv. Islamského štátu, sa počet obyvateľov obce Sreshka zvýšil o vnútorne vysídlené osoby z Ninivskej planiny a oblasti Sindžár – 90 rodín hlavne jezídov. Nedostatok pitnej vody trápil ľudí v obci aj pred príchodom vnútorným vysídlencov. Stačila iba pre 50 % zo 6000 obyvateľov obce. Nachádzali sa tu tri studne, dve studne pochádzali ešte z roku 1977 a vysychali. Nádrž na vodu hrdzavela a voda cez neho voľne unikala. V roku 2014 bola postavená v obci ďalšia studňa, ktorá bola napojená na rovnakú nádrž ako pôvodné dve studne. Od rady starších sme sa dozvedeli, že studne fungovali len vtedy, keď bola zapojená verejná elektická sieť (10-12 hodín/denne). Z dôvodu dlhodobého vojnového konfliktu nemala regionálna samospráva a ani obec finančné prostriedky na vybudovanie ďalších studní.

Obyvatelia obce Sreshka tak získali prístup k pitnej vode a to aj v čase výpadku elektrickej energie. Projekt zahŕňal novú studňu spolu s generátorom, vodnou nádržou, potrubím a ochranným prístreškom nad studňou. Vŕtalo sa až do hĺbky 200 metrov, aby sme zabezpečili dostatok pitnej vody z bohatého prameňa.

Projekt finančne podporila Konferencia biskupov Slovenska

Vŕtanie studne

Posledná fáza výstavby