Záchrana a podpora žien unesených do otroctva tzv. Islamským štátom

Názov projektu: Záchrana a podpora žien unesených do otroctva tzv. Islamským štátom
Miesto implementácie: Irak
Obdobie podpory projektu: 31. august 2016 – september 2020
Projektový partner: Bratislavská arcidiecéza, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a STEP-IN o.z.
Počet príjemcov pomoci: 16 osôb oslobodených z otroctva + ďalších 13 osôb z komunity zasiahnutej otroctvom tzv. Islamského štátu
Suma na podporu projektu: 40 000,00 EUR

Projekt sa zameriaval na oslobodzovanie žien a detí zajatých tzv. Islamským štátom/Deash, ktoré slúžia zvyčajne ako otrokyne, často sexuálne, členom Daesh. [1]

Zachránené ženy a deti boli zvyčajne yazídky, výnimočne aj kresťanky alebo šiítky – to súviselo s malým pomerom kresťanských a šiítskych otrokýň v pomere k zotročeným yazídkam, a tiež špecifikami kontaktovania sa so zajatými ženami.

Projekt mal základňu v Dohuckej oblasti v Iraku, avšak bol realizovaný v Governoráte Ninivské planiny – hlavne v meste Mosul a jeho okolí.

Počas krízy spôsobenej ofenzívou tzv. ISIS pôsobilo v regióne veľa organizácií, ktoré poskytovali zdravotnú starostlivosť, prístrešie a materiálnu pomoc utečencom a vnútorne vysídleným osobám. Z dôvodov komplikovanosti, vysokej miery nebezpečia pri realizovaní záchranných operácií a obmedzenej transparentnosti sa však nedostávalo dostatok podpory projektom ako bolo práve oslobodzovanie žien a detí z rúk tzv. Islamského štátu.

Po preverení dôveryhodnosti lokálneho partnera, ktorý záchranné operácie vykonával, sme sa rozhodli jeho činnosť podporiť a následne podporovať obete otroctva aj prostredníctvom spolupráce so STEP-IN o.z., ktorý im po ich návrate na slobodu poskytoval zdravotnú a psychologickú starostlivosť ako aj ďalšie spôsoby podpory na základe ich individuálnych potrieb.

Nižšie je k dispozícii dokumentárny film, ktorý približuje realitu obdobia a opisuje operácie na záchranu žien z otroctva Daesh. Autorom filmu sú Edward Watts a Evan Williams. Film vznikol nezávisle od podpory projektu zo strany SKCH a jej partnerov.

UPOZORNENIE: Film opisuje autentické situácie a zážitky žien z otroctva a jeho pozeranie môže byť nevhodné pre ľudí s citlivou povahou. Preto odporúčame zvážiť jeho sledovanie.


[1] Su’al wa-Jawab fi al-Sabi wa-Riqab („Questions and Answers on Taking Captives and Slaves“) Dabiq no.4, Muharram 1436 (October/November 2014), Al-Himma Library Research and Fatwa Department of the Islamic State