Zväčšenie škôlky v obci Nabk

Názov projektu: Zväčšenie škôlky v obci Nabk
Miesto implementácie: Nabk, Sýria
Obdobie podpory projektu: júl – november 2018
Počet príjemcov pomoci: 100 detí + ich rodinní príslušníci
Suma na podporu projektu: 50 000,- EUR

Kláštorná komunita Deir Mar Musa (syráckokatolícky rít) pôsobí v sýrskom meste Al Nabk (Nabk). Z 50 000 miestnych obyvateľov je len približne 400 kresťanov. V priebehu novembra a decembra 2013 bola časť kresťanských domov poškodená prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom v krajine.

Od konca roku 2013 však v meste neprebiehajú ďalšie boje a z bezpečnostného uhla pohľadu je mesto jedným z najbezpečnejších v Sýrii. Ľudia sa vrátili k „bežnému životu“, ktorý je však výrazne komplikovaný vysokými cenami (pred konfliktom bol 1 USD = 50 Sýrskych libier a momentálne je to 500) a taktiež je v meste veľmi málo pracovných možností.

V roku 2016 kláštorná komunita obnovila škôlku v syriáckokatolíckej farnosti, ktorá bola vo veľmi zlom stave a so slabým personálnym zastúpením. Okrem rekonštrukcie budovy bol posilnený aj pedagogický zbor, ktorý sa momentálne skladá zo siedmich členov (1 riaditeľ, 4, učitelia a 2 asistenti), z ktorých sú 6 kresťania a 1 moslim. V septembri 2016 škôlka hostila 55 detí (3 – 5 rokov) a neskôr už 120 (11 kresťanov a 109 moslimov) naneštastie po po dosiahnutí kvóty 120 detí musela škôlka ďalšie deti odmietať, pretože jej kapacity boli plne obsadené.

Kláštorná komunita považuje vzdelávanie za základ prípravy na obnovu Sýrie – hlavne v prípade, kedy kresťanské a moslimské detí vyrastajú spolu. Náboženské sviatky sú tak slávené spolu s ich rodinnými príslušníkmi, čo prispieva k náboženskej tolerancii.

Zámerom kláštornej komunity bolo rozšírenie škôlky o dom, ktorý stojí v susedstve škôlky (starý tradičný dom arabskej architektúry s rozlohou 419 m2), ktorý má so škôlkou spoločný plot s dĺžkou 20 m. Veľká časť domu (3 miestnosti na triedy, 2x WC) bola ihneď využitá pre potreby škôlky spolu s veľkým ihriskom na hranie.

Prostredníctvom rozšírenia škôlky kláštorná komunita ešte viac posilnila svoje aktivity a prispieva k stabilite kresťanskej komunity v meste Nebk. Okrem toho vznikli nové pracovné miesta, vytvorilo sa miesto pre ďalšie deti a zisk zo „školného“ môže byť použitý na rozšírenie aktivít komunity. Samozrejme, že kláštorná komunita prijíma aj deti, ktorých rodičia si nemôžu dovoliť platiť školné. Cieľom škôlky je poskytovanie vzdelania, ochrana detí pred hrôzami vojny a posilňovanie medzináboženského dialógu v miestnej komunite kresťanov a moslimov.