Aktuality

Čo máme nové?

Po zemetrasení v Maroku pomôžeme ľuďom uchýliť sa pred zimou

pridal: charita | dátum: 13. novembra 2023 | kategória: Maroko

Slovenská katolícka charita pomôže sumou 40-tisíc eur  ľuďom, ktorí po zemetrasení v Maroku prišli o svoj domov. Pomoc sa rozbieha už teraz, aby sa stihlo preživším zabezpečiť bývanie s kúrením počas blížiacej sa zimy.

Podľa údajov WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) postihlo zemetrasenie približne 300 000 ľudí, pričom okolo 50 000 domov je čiastočne alebo úplne zničených. Ničivá sila úradovala aj v oblasti Amizmiz a Anis pohoria Atlas, kam poputuje pomoc zo Slovenska. „Aj napriek strate bežného spôsobu života, sa nikto z ľudí, ktorých som stretla nesťažoval, naopak prejavovali si vzájomne veľkú solidaritu a vďačnosť za každú pomoc,“ hovorí naša projektová manažérka Dominika Šimonffyová, ktorá navštívila tunajšie dedinky za sprievodu pracovníkov Charity Rabat. Tí začali hneď po zemetrasení monitorovať oblasti, do ktorých sa dostávalo najmenej humanitárnej pomoci: „Našou úlohou je pomáhať tým najbiednejším,“ vysvetľuje humanitárny pracovník, Benali Fouad z Charity Rabat, s ktorou sme nadviazali spoluprácu. Väčšina ľudí sa tu živila z turistického ruchu a poľnohospodárstvom. Po tom, ako prišli o svoje domovy a živobytie, sa stali chudobní ešte chudobnejšími a navrhli nám pomôcť práve týmto núdznym.

S Charitou Rabat sme vytvorili projekt zameraný na zabezpečenie nevyhnutných potrieb na prežitie nadchádzajúcej zimy, ktorá zvykne bývať v horách veľmi chladná. Mnoho rodín si muselo postaviť vlastné stany len z bambusu a igelitu. Charita im zabezpečí vykurované stany s prívodom elektriny, teplé oblečenie a postaví niekoľko sanitačných zariadení. Rovnako bude distribuovať potravinové a hygienické balíky, ako aj výživu pre deti. Okrem verejnej zbierky, ktorá je efektívnym mechanizmom pri mimoriadnych udalostiach vo svete, Slovenská katolícka charita začala s veľmi úspešnou spoluprácou s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktorého príspevok 40-tisíc eur výrazne prispel k adresnej pomoci v Maroku. „Túto pomoc si veľmi vážime a chceme sa poďakovať všetkým na Slovensku, ktorí pomáhajú zmierniť utrpenie rodín, ktoré prišli o svoje domovy,“ ďakuje riaditeľ Charity Rabat, Oscar Arturo.