Pomoc Ukrajine

Informácie o pomoci ľuďom na Ukrajine🇺🇦 a tým, ktorí prichádzajú na Slovensko🇸🇰

Prispieť do zbierky na pomoc ľuďom na Ukrajine môžete
online na charita.darujme.sk/ukrajina/
alebo prevodom na účet verejnej zbierky SK93 1100 0000 0029 4546 3097 variabilný symbol 380.

Ako pomáhame na hraniciach a na Ukrajine

Charitní pracovníci spolu s dobrovoľníkmi pomáhajú na hraničným prichodoch Vyšné Nemecké, Ubľa a Veľké Slemence

Utečencom podávajú teplý čaju, kávu, sušienky a pomáhajú pri nasmerovaní utečencov k transportným autám ako aj pri samotnom transporte. Prevažne sú to tímy Spišskej katolíckej charity, Gréckokatolíckej charity Prešov, Gréckokatolíckej eparchiálnej charity Košice a Arcidiecéznej charity Košice. Prosíme vás o modlitby za ich službu ako aj za pokoj a mier na Ukrajine a v našich srdciach. Pre záujem o dobrovoľníctvo píšte na dobrovolnictvo@charita.sk

Pomoc s ubytovaním, materiálnou a potravinovou pomocou

V oblasti ubytovania sme sa spojili s Konferenciou biskupov Slovenska a Maltézskou pomocou Slovensko. Angažuje sa najmä Arcidiecézna charita Košice, ktorá v posledné dni vo svojom zariadení v Pavlovciach nad Uhom prijala približne 70 utečencov.

Materiálnu a potravinovú pomoc zbierajú všetky diecézne a eparchiálne charity. Po ceolom Slovensku máme viac ako 60 zberných miest. Veľkú pomoc poskytujú farské charity a farnosti, ktoré dokážu vyzbierať ohromné množstvo vecí. Začali sme s pravidelnou distribúciou pomoci.

Situácia je stále veľmi vážna a na hraniciach sa mení z hodiny na hodinu

Najťažšie sú večerné hodiny, kedy mrzne a ženy s deťmi, ktoré prechádzajú na Slovensko sa potrebujú zohriať a uistiť, že sú v bezpečí a všetko bude v poriadku. Situáciu môžete sledovať na našom Facebooku.

Charita pomáha na Ukrajine od roku 2014

A to vďaka v spolupráci s Caritas Donetsk. Vnútorným vysídlencom sa tu miestny tím venuje cez psychologickú pomoc a poukážky na potraviny a lieky. Táto forma pomoci sa teraz rýchlo mení a znásobuje. Ďakujeme, že ste v tom s nami.