Arteterapia pre klientov Projektu Rafael III. | Slovenská katolícka charita


Arteterapia pre klientov Projektu Rafael III.

pridal: wp-dev | dátum: 9. marca 2016 | kategória: Aktuality

V pondelok 22. februára 2016 pripravila kancelária Projektu Rafael III. v Žiline skupinovú arteterapiu pre svojich klientov za účasti sociálneho pracovníka a psychologičky. Išlo o dobrovoľnú aktivitu, cieľom ktorej bola ventilácia emócií, relaxácia, získanie skúsenosti z práce s hlinou. V rámci aktivity bola použitá technika – hľadanie vlastného tvaru. Klienti si v rámci nej odobrali ľubovoľný kus hmoty – hliny a vymiesili ho mokrou rukou. Následne túto hmotu skúšali modelovať a hľadali vhodný tvar, ktorý by vyjadril ich súčasné prežívanie. Po ukončení modelovania klienti vyjadrili spätnú väzbu psychologičke.

Projekt Rafael III. prebieha od 1. decembra 2015 do 30. novembra 2016 na území celého Slovenska s integračnými poradenskými centrami v mestách Bratislava, Žilina a Košice. Snahou členov projektového tímu v jednotlivých mestách je zjednodušenie prístupu cieľovej skupiny k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, bývaniu, verejným inštitúciám a sociálnym službám a jej úspešné zaradenie na pracovný trh prostredníctvom zvládnutia slovenského jazyka. Verejnú zbierku na pomoc utečencov doma i v zahraničí, ktorú vyhlásila SKCH je možné podporiť na čísle účtu SK93 1100 0000 0029 4546 3097, VS 229 pre utečencov v zahraničí bez geografického rozlíšenia a VS 230 pre pomoc utečencom na území SR a ich integráciu.

Projekt RAFAEL III. je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.