Časté otázky | Slovenská katolícka charita

Časté otázky

Pomáhate ľuďom v núdzi doma aj v zahraničí?

Cez sieť arci/diecéznych charít pomáhame najmä na Slovensku. Svedčí o tom vyše 300 zariadení a viac ako 1500 zamestnancov, ktorí každodenne pomáhajú opusteným deťom a mladým, rodinám v núdzi, zdravotne znevýhodneným ľuďom, chorým, starším, zomierajúcim, ľuďom bez domova, tehotným ženám a matkám s deťmi v núdzi. V zahraničí pomáhame tam, kde poznáme miestne podmienky a kde je najviac treba.

Pomoc na Slovensku
Pomoc v zahraničí

Aké služby Charita poskytuje?

Každá arci/diecézna charita má iné portfólio služieb a zariadení. Vyberáme tie najčastejšie: denný stacionár, domov sociálnych služieb, mobilný hospic, opatrovateľská služba, ošetrovateľská služba, materiálna a potravinová pomoc, vypožičiavanie zdravotníckych pomôcok, noclaháreň, sociálne poradenstvo a ďalšie. Všetky nájdete na webstránkach arci/diecéznych charít.

Bratislavská arcidiecézna charita
Trnavská arcidiecézna charita
Arcidiecézna charita Košice
Gréckokatolícka charita Prešov
Diecézna charita Nitra
Diecézna charita Žilina
Diecézna charita Banská Bystrica
Spišská katolícka charita
Diecézna charita Rožňava
Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice

Dáva Charita ľuďom v núdzi peniaze?

Peniaze ľuďom v núdzi nedávame. Tým, s ktorými pracujeme, vieme poskytnúť darované potraviny, drogériu, oblečenie a zabezpečiť ďalšie potreby. Získajú u nás podporu a radu ako ďalej.
Ďakujeme, že sa s nami delíte o tieto základné veci.

Potravinová zbierka
Kontakt

Ako sa môžem zapojiť?

Pridajte sa medzi ochotných dobrovoľníkov, ktorí majú túžbu, čas a schopnosti pomôcť. Ide o pomoc na akciách, pri zbierkach, s admisnistratívou, marketingom a ďalšími činnosťami. Špeciálna forma dobrovoľníctva je vytvorenie Farskej charity vo vašej farnosti na pomoc ľuďom z vášho okolia. Ponúkame aj možnosť dobrovoľníctva v Afrike.

Farské charity
Dobrovoľníctvo na Slovensku
Dobrovoľníctvo v Afrike

Ako môžem podporiť činnosť Charity?

Prispieť môžete na účet: SK37 0900 0000 0001 7687 5345, variabilný symbol 2040.
Vaša pravidelná podpora nám umožní lepšie plánovať činnosť na pomoc ľuďom v núdzi.

Ďakujeme 🙂

Ako nakladáte s vyzbieranými financiami?

Financie využívame v súlade s účelom darcu, v rámci účelu kampane či verejnej zbierky. Každoročne vyhlasujeme verejné zbierky Pôstna krabička a Človek v núdzi, ktorých vyúčtovanie predkladáme Ministerstvu vnútra SR.

Podporte nás
Zbierky

Ako je Charita spojená s Cirkvou?

Slovenská katolícka charita je právnou formou účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti a našim zriaďovateľom je Konferencia biskupov Slovenska. Pomoc poskytujeme všetkým ľuďom v núdzi bez ohľadu na vierovyznanie. V službe núdznym vychádzame z kresťanských hodnôt a sociálnej náuky cirkvi.

Charitná sieť
Hodnoty

Mám doma oblečenie, nábytok, funkčný spotrebič, ktorý nechcem vyhodiť ale darovať? Môžem vám ho priniesť?

Ďakujeme, že chcete dať oblečeniu, nábytku a spotrebičom druhú šancu. Radi príjmeme praktické a použiteľné veci. Najlepšie bude, keď sa spojíte s Charitou v okolí a dohodnete sa, čo momentálne ich klienti potrebujú.

Kontakty na diecézne charity

Na ulici stretávam ľudí bez domova, ktorí ma prosia o peniaze. Chcem im pomôcť. Viete mi poradiť, čo mám robiť?

Prosím, odporučte týmto ľuďom zariadenia a organizácie, ktoré im pomôžu s nocľahom, oblečením, stravou, hygienou, vybavením dokladov a poskytnú odborné poradenstvo. Charita má takéto zariadenia v niekoľkých mestách. Spolu so zariadeniami ďalšími organizácií ich nájdete v charitnej aplikácií Bez domova. Spolu so sociálnym tímom hl. mesta a Komunitou Sant’Egidio sme vytvorili zoznam zariadení pre ľudí bez domova špeciálne pre Bratislavu. V Trnave funguje projekt Hlinený dukát.

Bratislava pre ľudí bez domova
Aplikácia Bez domova – Android
Aplikácia Bez domova – iOS
Hlinený dukát

Chcem podporovať konkrétne dieťa cez projekt Adopcia na diaľku®. Ako sa stať darcom?

Prvým krokom je vyplnenie záväznej prihlášky pre danú krajinu, v ktorej si želáte adoptovať dieťa. Výber dieťaťa podľa fotografie nie je možný, ako kritérium výberu je možné uviesť pohlavie dieťaťa, vek dieťaťa (staršie/mladšie ako 14 rokov) a krajinu. Prihlášku môžete vyplniť TU na stránke alebo Vám ju na požiadanie zašleme poštou či e-mailom.

Adopcia na diaľku

Môžem prispieť do zbierky Pôstna krabička aj mimo pôstu?

Áno, zbierka je celoročná a prispieť môžete, ktorýkoľvek deň v roku. Ďakujeme 🙂

Pôstna krabička