Zoznam článkov | Slovenská katolícka charita

Novinky

Čo máme nové?

21. jan 2021

Zbierka

Príbehy nádeje z vianočnej kampane katolíckej charity majú svoj šťastný koniec

Tieto Vianoce nehoreli sviečky len na adventných vencoch. Plamienok ako symbol nádeje […]

16. jan 2021

Aktuality

Riaditeľka domu pre seniorov: „Aj to zlé, čo príde, nás môže očistiť“

V dňoch vypuknutia druhej vlny pandémie na Slovensku sa väčšina pohľadov upierala […]

13. jan 2021

Farské charity

Charita v Novom Meste nad Váhom pomáha z dvojizbového bytu

Región, v ktorom pôsobí trnavská charita, je veľký. Siaha od Nového Mesta nad […]

12. jan 2021

Adopcia na diaľku®

Rok naplnený vďačnosťou a 5 200 príbehmi

„Drahá adoptívna mama, úprimne Vám ďakujem za Vašu lásku, pomoc a starostlivosť o mňa […]

»Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.«

Matúš 25, 40

9. jan 2021

Rozhovory

Rozhovor s pedagógmi: Dištančné vzdelávanie nenahradí interakciu medzi žiakom a učiteľom

Množstvo detí stráca kvôli pandémii v čase zatvorenia škôl spojenie s učiteľmi a výučbou. Až […]

8. jan 2021

Aktuality

Charita nachádza cestu, ako pracovať s deťmi, ktoré nemajú prístup k online vzdelávaniu

Zatvorené brány škôl, pandemická situácia a prechod na dištančnú formu výučby poukázali nielen […]

23. dec 2020

Aktuality

Radostné a požehnané Vianoce!

V mene celého kolektívu Slovenskej katolíckej charity Vám prajeme radostné a požehnané […]

18. dec 2020

MIND

Záver projektu MIND od Slovenskej katolíckej charity: Byť migrantom na Slovensku stále nie je ľahké

Pri príležitosti tohtoročného Medzinárodného dňa migrantov (18.12.) nám Slovenská katolícka charita (SKCH) […]