Partneri | Slovenská katolícka charita

Partneri

Ďakujeme všetkým našim partnerom, vďaka ktorým sme blízko pri človeku. Núdzni, chorí, ľudia bez domova, seniori, mamičky s deťmi, školáci, zdravotne znevýhodnení, sociálne slabšie rodiny, obete obchodovania s ľuďmi, deti s HIV, migranti, utečenci, tak majú šancu na dôstojný život.

Partneri:

Mediálni partneri: