Dekacert | Slovenská katolícka charita

Dekacert

Poslaním projektu Dekacert je podpora kresťanských charitatívnych organizácií na Slovensku. Napomáhame hodnotovému ukotveniu zamestnancov a spolupracovníkov charít. Organizujeme v tomto duchu medzinárodné semináre, akreditované kurzy, workshopy aj konferencie. Prepájame akademický sektor s každodennou praxou sociálnych služieb. Staviame duchovné katedrály v srdciach ľudí.

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte vedúcu projektu Mgr. Danielu Petrášovú na petrasova@charita.sk.

www.charita.sk

www.charitni-institut.cz  

Naše poslanie

Poslaním inštitútu je predovšetkým podpora manažmentu charít, príp. iných pomáhajúcich organizácií, ktoré pracujú na základe kresťanských hodnôt. Prinášame inšpiráciu, napomáhame hodnotovému ukotveniu zamestnancov charít, organizujeme medzinárodné semináre, akreditované kurzy, workshopy aj konferencie.

Spolupracujeme s odborníkmi zo Slovenska, Českej republiky a Nemecka, z akademického prostredia aj každodennej charitnej praxe.

Naše témy

Projekt sa venuje prioritne téme kresťanských hodnôt v charitnej praxi, spiritualite Charity, kresťanskému manažmentu kvality v Charite.

V rámci spolupráce s prof. Dr. theol. Elisabeth Jünemann na systéme etického programu podľa Desatora DEKACERT® implementujeme systém DEKACERT® do charitatívnych organizácií na Slovensku, preškolujeme pracovníkov a certifikujeme lektorov. Etický program DEKACERT® sa dotýka všetkých oblastí fungovania charity a otvára ďalšie možnosti pre rozvoj služieb a vzájomnú inšpiráciu. Podporuje vedenie charity pri aplikácii kódexu charity do svojej praxe.

Čomu sa venujeme?

Venujeme sa vzdelávaniu pracovníkov a dobrovoľníkov pôsobiacich v oblasti sociálnych služieb, aplikácii zahraničných skúseností, organizovaniu akcií s cieľom zvýšenia spoločenského štatútu starajúcich sa pracovníkov v charitnej praxi i publikačnej a osvetovej činnosti.