Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

pridal: charita | dátum: 24. mája 2018 | kategória:

Slovenská katolícka charita (ďalej len „SKCH“) ako účelové zariadenie Katolíckej cirkvi na Slovensku, zriadené Konferenciou biskupov Slovenska (ďalej len „KBS“) podľa zákona 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností a kánonu 312 a kánonu 116 Kódexu kanonického práva, je samostatnou právnickou osobou. Záväzným dokumentom pre spracúvanie osobných údajov v SKCH je Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike.

Viac informácií nájdete tu.

 

Kontaktná osoba pre oblasť ochrany osobných údajov v SKCH: pravnik(zavinac)charita.sk