Projekt NICE - Nové cesty k inklúzii cez cirkulárnu ekonomiku | Slovenská katolícka charita

Projekt NICE – Nové cesty k inklúzii cez cirkulárnu ekonomiku

Hlavné ciele projektu

➢ Spájať inklúziu a solidaritu s trvalou udržateľnosťou a starostlivosťou o životné prostredie  

➢ Rozvíjať existujúce  sociálne cirkulárne podniky a projekty usilujúc sa o to, aby sa stali atraktívnejšími, inkluzívnejšími a inšpirujúcejšími miestami pre celú komunitu. 

➢ Podporiť nové nápady a iniciatívy v tejto oblasti  

➢ Vyškoliť nových záujemcov o cirkulárnu ekonomiku a inklúziu, aby sa stali jej “ambasádormi” vo svojom okolí 

Plánované výsledky projektu 

✓ tvorba praktickej príručky pre profesionálov zameraná na cirkulárnu ekonomiku, kde budú prezentované skúsenosti zapojených organizácií v oblasti stratégie na návrh produktu, tvorbu informačných materiálov, marketing, predaj, PR kompetencie včítane množstva úspešných projektov z praxe zo všetkých zapojených krajín 

✓ vytvorenie študijného materiálu pre dospelých, ktorý bude zahŕňať informácieo výrobných cykloch, odpade, spotrebe, separovaní tiež ako koncepty o inklúzií, spotrebe jednotlivcov, ako aj o osobnom postoji k inklúzii, nástrojom a technikám na vytvorenie povedomia a zručnosti sebadôvery, 

✓ Tréningový program pre minimálne 10 dospelých, ktorí majú záujem stať sa ambasádormi cirkulárnej ekonomiky a inklúzie vo svojej komunite. Časť tréningu sa uskutoční v Taliansku a v Bulharsku spolu s účastníkmi z iných krajín, podieľajúcich sa na realizácii projektu. 

✓ Realizácia pilotných projektov rozvíjajúcich organizácie zapojené do cirkulárnej ekonomiky

Partneri projektu

7 partnerov z 5 krajín

Caritas Bayern,
Nemecko
European Information Centre, 
Bulgaria
European Integration and Training Centre ALPHA, Španielsko
Seme di Pace società cooperativa
sociale Onlus, Taliansko
Fondazione Caritas Ambrosiana,
Taliansko
Caritasverband der Erzdiözese München und Freising e.V., Nemecko
Slovenská katolícka charita,
Slovensko

Projekt je financovaný programom Európskej únie Erasmus+ 

Akčný plán: KA220-ADU – Spolupracujúce partnerstvá vo vzdelávaní dospelých 
Číslo projektu: 2021-DE02-KA220-ADU-000035293 
Dĺžka projektu: 36 mesiacov 
Začiatok projektu: 01/02/2022 
Koniec projektu: 31/01/2025 

Koordinátori a dobrovoľníci projektu počas medzinárodného stretnutia v Mníchove v marci 2022.