Bratislava zažije pred pochodom za život novinku - Festival angažovanosti | Slovenská katolícka charita


Bratislava zažije pred pochodom za život novinku – Festival angažovanosti

pridal: charita | dátum: 13. septembra 2019 | kategória: Aktuality

Pred Národným pochodom za život, ktorý sa uskutoční o tri týždňe v Bratislave, sa uskutoční špeciálny Festival angažovanosti (od 15. do 22. septembra 2019). Stojí za ním jeden z tímov pochodu. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť  mladých ľudí a účastníkov pochodu aj na iný rozmer ochrany života –   na solidaritu a porozumenie sociálnym problémom. Zároveň sa vytvorí  príležitosť spoznať prácu pomáhajúcich organizácií – Miest angažovanosti  a účastníci zažijú niekoľko hodín dobrovoľníctva v hosťujúcej organizácii. Myšlienka pochádza z vlaňajšieho Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove, kde sa mladí zapojili do vyše sto aktivít po celom meste. 

Sociálna subkomisia Teologickej komisie KBS v rámci Národného pochodu za život chce upriamiť pozornosť  mladých ľudí a účastníkov pochodu aj na iný rozmer ochrany života –   na solidaritu a porozumenie sociálnym problémom. Preto oslovila k spolupráci a aktívnej účasti v časti programu s názvom “Festival angažovanosti” pomáhajúce inštitúcie. Inštitúcie sa tak stávajú jedným z tzv. “Miest angažovanosti”, ktoré by mohla skupina účastníkov Národného pochodu za život navštíviť v týždni 15. – 22. septembra 2019. Zároveň sa vytvorí  príležitosť spoznať prácu pomáhajúcich organizácií  a účastníci zažijú niekoľko hodín dobrovoľníctva v hosťujúcej organizácii. 

“Miesto angažovanosti je miesto alebo organizácia, ktorá je v službe občanov. Návštevu v mieste angažovanosti bude tvoriť krátke teoretické predstavenie zmyslu angažovanosti v oblasti, v ktorej organizácia pôsobí, prehliadka daného miesta (ak je to možné) a praktická pomoc v organizácii,” hovorí o novinke jeho koordinátorka Katarína Hulmanová. Medzi prihlásenými inštitúciami sú Poradňa Alexis, n.o., Komunita Sant’Egidio, Slovenská katolícka charita, Bratislavská arcidiecézna charita, Domov sv. Jána z Boha, n.o., Útulok a ZOS sv. Lujzy de Marillac, Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača, Dom RAFAEL a Útulok – Centrum pre obnovu rodiny – Úsmev ako dar. 

„Po dobrej skúsenosti z Prešova, kde mladí ľudia na P18 zažili Popoludnie angažovanosti, sme sa rozhodli v spolupráci s pomáhajúcimi inštitúciami ponúknuť dobrovoľnícku službu aj teraz. Túžime, aby účastníci Národného pochodu za život zažili rôzne spôsoby angažovanosti v spoločnosti a chceme im otvoriť možnosť navštíviť rôzne miesta pomoci. Dúfame, že “Festival angažovanosti” vzbudí v dobrovoľníkoch túžbu po odvahe a dobrovoľníctve a zanechá hlbokú stopu nielen v nich samých, ale aj samotnom meste Bratislava,“ povedal predseda Sociálnej subkomisie KBS, bratislavský eparcha Mons. Peter Rusnák, ktorý sa stretol so zástupcami Miest angažovanosti v Bratislave. 

“Pro-life postoj v sebe prirodzene zahŕňa lásku ku každému človeku, ktorá je charakterizovaná nielen v službe ochrany nenarodených, ale všetkých. Sme veľmi vďační, že komisia obohatila program pochodu o zviditeľnenie práce pomáhajúcich organizácií, ktoré sa venujú ľuďom vystaveným rôznym životným ťažkostiam,” povedal Patrik Daniška, hovorca Národného pochodu za život. Dodal, že už je spustené prihlasovanie a bližšie informácie o tejto aktivite je možné nájsť na webe pochodu (https://pochodzazivot.sk/program-2/festival-angazovanosti/).