Charita bude žiť hodnotami desatora | Slovenská katolícka charita


Charita bude žiť hodnotami desatora

pridal: Monika Domeniková | dátum: 3. júna 2023 | kategória: Aktuality

Pretaviť hodnoty desatora do praxe je cieľom projektu Dekacert, ktorý realizuje Slovenská katolícka charita v spolupráci s arcidiecéznymi, diecéznymi a eparchiálnymi charitami na Slovensku. Do každého prikázania vnášajú konkrétne aktivity a významy, ktoré aplikujú na každodenný život.  Slovenský projekt pritom nadväzuje na rovnaký projekt v Českej republike.

Charitné zariadenia na Slovensku zavádzajú do praxe Dekacert, etický program pre kresťanské organizácie, založený na hodnotách desatora. Vzniklo tak desať etických a sociálnych hodnôt, ktorým sa na školeniach venujú zamestnanci charít. Nápady zo skupinových diskusií pretavia do praxe a na konci projektu dostane zariadenie certifikát, že prešlo školením Dekacert.

Pretaviť hodnoty do života charity

Z podnetov na týchto stretnutiach vypracujú akčný plán. V jeseni z návrhov potom vyjde publikácia. „Program vychádza z židovsko-kresťanského porozumenia Dekalógu – 10 slov, ktoré dal Boh Izraelu na ceste z otroctva do slobody.  Keď ich bude Izrael dodržiavať, zabezpečí slobodu a naplnený život pre všetkých,“ vysvetľuje Daniela Petrášová, jedna z certifikovaných lektorov programu a dodáva:  „Starozákonný pohľad je doplnený kresťanskou perspektívou aj najnovšími výskumami v sociálnych vedách. Dostávame sa tak k univerzálnym hodnotám, platným nielen pre jednotlivcov, ale aj pre organizácie, ako sú spoľahlivé dohody, medzigeneračná solidarita, starostlivosť o rodinu, majetok, sociálne spoločenstvo a ďalšie. Pri každej hodnote zároveň hľadáme jej špecifický kresťanský rozmer a ako ho môžeme žiť v charitnej praxi“, dodáva.

Projekt ukončí konferencia, kde sa stretnú riaditelia a lektori diecéznych charít spolu s nemeckou autorkou projektu, profesorkou Elisabeth Jünemann a tiež Charitou v Českej republike, ktorá dohliada nad realizáciou projektu. Každý rok by sa k programu Dekacert mali vedúci zamestnanci vrátiť a zhodnotiť, či sa niečo posunulo.

Nápady zo školení využijú v praxi

„Hoci je charita cirkevnou organizáciou, mnohí vnímajú túto hodnotu akosi nejasne. Preto sme sa chceli v tomto smere trochu odlíšiť od iných organizácií. Sme totiž hrdí na svoje kresťanské princípy a chceme zadefinovať, aké sú naše základné hodnoty. Do týchto princípov vkladáme aj etický manažment. Preto napríklad v prikázaní Nepokradneš definujeme, že –  “Budeš chrániť majetok”.  Znamená to, že v každom prikázaní sme sa zamerali na konkrétne veci. Každá jedna charitná organizácia sa teda zameriava na tie skutočnosti, ktoré chce v rámci kresťanských hodnôt aplikovať do praxe,“ hovorí projektová manažérka Slovenskej katolíckej charity, Veronika Sadovská.

Podnety budú riešiť vedúci zamestnanci

„V samotných diskusiách porovnávame súčasný stav s tým, aký si myslíme, že by mal byť. Vychytávame miesta, ktoré nie sú nastavené správne a tak vznikajú podnety pre vedúcich zamestnancov, ktorí sa tým budú zaoberať. Inšpirovali sme sa pritom podobným projektom v Česku, kde na základe Dekacertu vznikol Vzdělávací institut pro charitní praxi, ktorý realizuje viac aktivít pod jednou strechou,“ hodnotí V. Sadovská.

Autorkou projektu Dekacert je profesorka Elisabeth Junemann , ktorá si zvolila Desatoro ako všeobecné morálne zásady európskej kultúry. Myšlienka zavedenia projektu do života charity na Slovensku vznikla v roku 2021 a okrem Slovenskej katolíckej charity sa do neho zapojilo 9 diecéz: Bratislavská arcidiecézna charita, Trnavská arcidiecézna charita, Arcidiecézna charita Košice, Grékokatolícka charita Prešov, Grékokatolícka eparchiálna charita Košice, Spišská katolícka charita, Diecézna charita Rožňava, Diecézna charita Nitra, Diecézna charita Žilina. Uplynulý rok jednotlivé charity na Slovensku nominovali lektorov do programu, ktorí sa počas celého roka vzdelávali. Od tohto roka sa v diecéznych zariadeniach uskutočňujú školenia zamestnancov, hľadajú sa a definujú hodnoty charity na Slovensku.  Projekt sa realizuje v spolupráci s nadáciou Renovabis.