CHARITA DOTERAZ NA POMOC JAPONSKU VYZBIERALA 14 900 EUR | Slovenská katolícka charita


CHARITA DOTERAZ NA POMOC JAPONSKU VYZBIERALA 14 900 EUR

pridal: wp-dev | dátum: 24. marca 2011 | kategória: Aktuality

Foto: Caritas

Slovenská katolícka charita (SKCH) doteraz vyzbierala vo verejnej finančnej zbierke, ktorá je
určená na pomoc zemetrasením a tsunami postihnutému Japonsku, sumu 14 900 EUR. Jej výnos
zašle svojej partnerskej organizácii Caritas Japonsko. Tá pokračuje vo svojej pomoci obetiam
zemetrasenia a následnej vlne tsunami, koordinuje dobrovoľníkov, spolupracuje s farnosťami,
rozdáva deky a potraviny.

Caritas Japonsko pomáha ľuďom vyrovnať sa s traumou z katastrofy aj formou psychosociálnej
pomoci a začala robiť plány na obnovu zničených obydlí. “Japonci držia spolu a ponúkajú si oporu
v tejto ťažkej dobe. Všetci si navzájom hovoria “Ganbaro!” , čo v preklade znamená niečo ako
„Nevzdávaj sa, dokážeš to!“, hovorí Daisuke Naru, výkonný riaditeľ Caritas Japonsko.

V oblasti mesta Sendai, ktoré bolo najviac zasiahnuté katastrofou, žijú mnohí ľudia v provizórnych
prístreškoch. Je v nich aj množstvo rodín, ktoré boli evakuované z oblastí v blízkosti jadrovej
elektrárne. Ľudia sa cítia osamelí a traumatizovaní. Caritas Japonsko zamerala preto svoju snahu aj
na zabezpečenie základných materiálnych potrieb pre týchto ľudí a spolupracuje s farnosťami
v prefektúre diecézy Yamagata a Saitama, ktoré poskytujú týmto ľuďom prístrešie. Caritas
Japonsko sa snaží pre nich zadovážiť prikrývky a potraviny. „V niektorých prístreškoch sa delia
o jednu deku aj traja ľudia“, uvádza Daisuke Naru, výkonný riaditeľ Caritas Japonsko. Vývarovňa,
ktorú zriadila farnosť na severe Sendai, má veľké problémy s dodávkou potravín, keďže v tejto
oblasti sú obchody zatvorené. Caritas začala do pomoci zapájať aj dobrovoľníkov, v súčasnosti ich
je okolo 200, z dôvodu efektívnejšej koordinácie pomoci.

Ľudia z celého sveta ponúkli Caritas Japonsko rôzne dary ako prejav solidarity. Vzhľadom k tomu,
že otrasy stále prichádzajú a zhoršilo sa i počasie, Caritas sa snaží zabezpečiť pomoc tak, aby bola
nasmerovaná k čo najväčšiemu počtu ľudí. „Slovenská katolícka charita sa bude naďalej snažiť
informovať verejnosť o aktuálnej situácii v zemetrasením a tsunami postihnutom Japonsku
i o aktivitách pomoci zo strany Caritas Japonsko. Naďalej ostávame v modlitbe s obeťami tejto
katastrofy a vyjadrujeme podporu v myšlienke slova „Ganbaro!“, uviedol Radovan Gumulák,
generálny sekretár SKCH.

Verejnú zbierku je možné finančne podporiť do 30. apríla, a tým prejaviť solidaritu, dobrovoľným
príspevkom na číslo účtu: 4008058424/7500 v ČSOB, variabilný symbol 176. Názov účtu je
Slovenská katolícka charita.