Charita prináša nádej rodinám na Kube | Slovenská katolícka charita


Charita prináša nádej rodinám na Kube

pridal: Ján Košta | dátum: 3. júla 2023 | kategória: Humanitárna pomoc

V septembri 2021, po návšteve pápeža Františka na Slovensku, sa v našich kostoloch konala dobročinná Zbierka na Kubu. Už druhý rok z jej výťažku pomáha Slovenská katolícka charita(SKCH) najmä núdznym rodinám v diecézach Havana, Santiago de Cuba a Guantánamo-Baracou.

V krajine s vyše 11 miliónov obyvateľmi, ktorá je známa krásnymi plážami, starými autami, či exotickou hudbou žije väčšina ľudí veľmi skromný život. Už pred pandémiou Covid-19 sa pri návšteve miestneho obchodu stávalo, že ste nezískali všetky potraviny, hygienické potreby či lieky, čo ste mali na nákupnom zozname. „Rodinám s deťmi či chorými seniormi to komplikovalo ich situáciu. Dlhodobo pri nich stojí Caritas Cuba a tak sme sa s nimi spojili a vytypovali ako pomôcť najzraniteľnejším ľuďom,“ opisuje vývoj udalostí po skončení zbierky, Morees Gaggi, projektový manažér SKCH zodpovedný za projekty na Kube a na Blízkom východe. Zbierku vyhlásila Konferencia biskupov Slovenska a pozvala veriacich k solidarite v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca.

Podporte sociálne projekty Charity na Kube
SK93 1100 0000 0029 4546 3097, poznámka: Kuba. Ďakujeme❤️

Praktická pomoc je o spolupráci

Charita od naštartovania spolupráce s Caritas Cuba pomáha najmä so zabezpečením základných životných potrieb. „V prvom kole pomoci sme podporili 450 najzraniteľnejších rodín a seniorov z 13 katolíckych farností. Bolo pre nás obrovskou výhodou využiť sieť farností a kostolov, ktoré v krajine sú.“ dodáva Gaggi. Rozvoz potravinových balíčkov, výber a vyhľadávanie vhodných adresátov totiž zabezpečili miestni kňazi, ich asistenti, dobrovoľníci a sociálni pracovníci Caritas Cuba. Ďalšou aktivitou, ktorá bola podporená vďaka darcom zo Slovenska bola tradičná vianočná večera najmä pre starších ľudí, ktorí žijú sami. S podporou miestnej charity ju zorganizovali mladí z farnosti Nuestra Señora del Carmen v Baracoa.

Spoluprácu medzi charitnou rodinou si pochvaľuje projektový manažér Caritas Cuba, Lisset Fuentes Sánchez: „Ďakujeme za potvrdenie solidarity Cirkvi a silu Božej ochrany v každom okamihu života týchto rodín. Spolu s vami im dávame nádej a silu do ďalších dní, že sa ich situácia môže zlepšiť. Viete, aj pre mňa bolo veľkým povzbudením vidieť toľkých pastoračných asistentov ako sprevádzajú tieto rodiny. Nie je to totiž samozrejmé, že s materiálnou pomocou príde aj milý úsmev a záujem o človeka. Vďaka vám je to možné. Naozaj ste pre nás svedectvom o veľkej Božej láske k svojim deťom tu u nás na Kube.“

Ďalšie kroky pomoci

Caritas Cuba bola založená v roku 1991 miestnou biskupskou konferenciou a dlhodobo sa venuje aktivitám pre deti a mládež a priamej pomoci starým a chorým cez sieť 10 diecéznych a vyše 600 farských charít. Vďaka možnostiam tejto siete rozširuje Slovenská katolícka charita od 1. júla 2023 potravinovú pomoc na 600 mnohodetných rodín, osamelých seniorov a ľudí so zdravotným znevýhodnením. Úplne novou aktivitou v spolupráci je zapojenie vyše 1400 detí a mladých do formačných workshopov. Tie budú prebiehať až v 54 skupinách v rámci diecéz Havana, Camaguey a Holguín. „Pred mladých na Kube sú kladené rôzne výzvy. Ich rodičia sa často sústreďujú na zabezpečenie aspoň minimálnej podpory a istým spôsobom zabúdajú na duchovno a morálny záväzok voči nim. Často sa tak deje, že mladí nemajú v živote vzor a to môže spôsobiť vážne emocionálne rany a stratu pevných hodnôt,“ predstavuje východiská tohto projektu Sánchez. Workshopy budú pre deti a mladých, ktorí majú veľmi málo ponúk na športové, kultúrne a rekreačné vyžitie potrebné na trávenie voľného času. Sú to deti s problémami v správaní, s poruchami učenia, ktoré preberajú zodpovednosť, ktorá nie je úmerná ich veku.