Charita výstavou v centre Bratislavy predstaví starnutie doma aj vo svete | Slovenská katolícka charita


Charita výstavou v centre Bratislavy predstaví starnutie doma aj vo svete

pridal: wp-dev | dátum: 15. októbra 2012 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA 12. októbra 2012 – Presne mesiac bude časť Hviezdoslavovho námestia v Bratislave patriť výstave Slovenskej katolíckej charity (SKCH) (Aktívne) starnutie vo svete. SKCH výstavu pripravila v rámci svojej kampane Starnúť neznamená prestať žiť a zapojila sa ňou do Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012. Vernisáž sa uskutoční v pondelok 15. októbra o 17:30 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, výstava potrvá do 15. novembra 2012.

Vek by nemal byť prekážkou aktívneho života. Snažíme sa preto zmeniť povedomie spoločnosti, aby seniori neboli vytláčaní na okraj a prežili jeseň svojho života dôstojne a aktívne do poslednej minúty,“ povedal generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák, na ktorého podnet sa výstava koná. Záštitu nad výstavou prevzala starostka Starého Mesta Tatiana Rosová.

(Aktívne) starnutie vo svete je pohľadom štyroch fotografov – Michala Fuliera, Andreja Lojana, Laca Maďara a Matúša Zajaca z fotografického združenia PHOS na starnutie a život seniorov doma na Slovensku i vo svete. „Je to veľká výzva približovať sa k starým ľudom a v ich vnútornej kráse, ktorá sa odráža v ich tvárach, gestách a výpovediach, odhaľovať odpovede na význam našej životnej púte. Je dôležité zaznamenať a vypovedať toto posolstvo dozrievania,“ uviedol jeden z autorov fotografií Michal Fulier.

SKCH ešte v polovici júla spustila kampaň edukatívno-osvetového charakteru Starnúť neznamená prestať žiť, ktorejcieľom je podporovať aktívne starnutie a prezentovať možnosti, ktoré seniorom charita ponúka. Viac informácií o kampani je dostupných na internetovej stránke http://www.charita.sk/seniori.

autor: Lukáš Melicher

foto: Michal Fulier