Chcem darovať 2% | Slovenská katolícka charita
           
               

Chcem darovať 2%

AKO POSTUPOVAŤ?


1/ ZAMESTNANEC

a/ Do 15. FEBRUÁRA 2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň: Potvrdenie o zaplatení dane r. 2020 (kliknite pre stiahnutie)
b/ vyplňte tlačivo  Vyhlásenie o poukázaní 2% (kliknite pre stiahnutie)
c/ vyplnené tlačivá doručte do 30. APRÍLA 2021 na daňový úrad.

2/ FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA SAMA

Podľa typu vyplňte:
– fyzická osoba typ A (kliknite pre stiahnutie) / potvrdenie o podaní daňového priznania typ A
– fyzická osoba typ B (kliknite pre stiahnutie) / potvrdenie o podaní daňového priznania typ B

Vyplnené tlačivá doručte do 31. MARCA 2021 na daňový úrad.