Darčekové balenie práce v zahraničí opäť v teréne | Slovenská katolícka charita


Darčekové balenie práce v zahraničí opäť v teréne

pridal: charita | dátum: 3. mája 2018 | kategória: Aktuality

Po tohtoročnej modlitbe za obete obchodovania v deň sv. Bakhity u Milosrdných bratov Slovenská katolícka charita pokračuje vo vzájomnej spolupráci a v apríli sa zapojila do benefičného športovo-kultúrneho podujatia Športom a hudbou k sebe a k svetu, ktoré bolo organizované v areáli Domova sv. Jána z Boha v Bratislave.

Podujatia sa kolegyne Slovenskej katolíckej charity zúčastnili s projektom pomoci obetiam obchodovania. Ľudia bez domova a bez sociálneho zázemia patria medzi zraniteľné skupiny, ktoré môžu ľahšie podľahnúť praktikám obchodníkov s ľuďmi a odísť s nimi za vidinou lepšieho života. 

GIFT box - outdoorová kampaň Ľudia nie sú na predaj

Inštalácia GIFT boxu – outdoorovej kampane Ľudia nie sú na predaj

Počas celého dňa bolo možné prezrieť si sociálne zariadenie Domova sv. Jána z Boha. Pri organizovanej prehliadke priestorov zariadenia boli prezentované priestory, poskytované služby, ale aj informácie o terapeutickej záhrade, pracovnej terapii v dielni a v teréne i o projekte samostatného bývania pre ženy ako krok k ich nezávislosti a dôstojnému životu. Denné centrum Domov sv. Jána z Boha zdieľa priestory s OZ Mládež ulice a neziskovou organizáciou DEPAUL SLOVENSKO poskytujúcou starostlivosť chorým ľuďom bez domova. 

V dopoludňajšom bloku prebiehali priateľské športové súťaže v stolnom tenise a stolnom futbale, lukostreľba, zapojiť sa bolo možné aj do ďalších menej tradičných športov ako strieľanie prakom do plechovkovej pyramídy či lyžiarske preteky v pároch na suchu.  Charitu statočne  reprezentovali zamestnanci aj klienti projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi. Zapojení športovci a športovkyne boli ocenení, cenu si prevzal aj jeden z našich klientov.

Vnútorné priestory jedálne centra dopĺňali fotky výstavy Život po vyslobodení od Tonyho Friča a Janky Čavojskej s autentickými výpoveďami obetí obchodovania. Na nádvorí zariadenia bola prezentovaná aj naša preventívna kampaň GIFT box Slovakia – Ľudia nie sú na predaj. “Darčekové balenie práce v zahraničí” vytvorilo kulisu celého podujatia, návštevníkom podujatia poskytli informácie o rizikách naoko lákavých ponúk práce za hranicami a podnietilo klientov k rozhovorom o fenoméne novodobého otroctva. Viac o kampani:  http://www.obchodsludmi.sk/giftbox/  

Kabelky ručne zhotovené klientkami zariadenia pre obete obchodovania s ľuďmi

Kabelky ručne zhotovené klientkami počas pracovnej terapie

Verejnosť i klienti mali na sprievodnej akcii Trh neziskových a partnerských organizácií možnosť zoznámiť sa s činnosťou organizácií pracujúcich s ľuďmi bez prístrešia ako aj poskytovateľmi sociálnych služieb. Popri bratislavských mimovládnych organizáciach (OZ Proti prúdu, Divadlo bez domova ) pomáhajúcich ľuďom v núdzi Charita v info-stánku ponúkala materiály o projekte a pomoci obetiam (Program podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi MVSR). Nechýbali ani ručne šité kabelky z dielne zariadenia pre obete obchodovania. Svojím príspevkom mali návštevníci možnosť podporiť klientky zo zariadenia, v ktorom výrobky vznikajú ako súčasť pracovnej terapie.

Popoludní kultúru zastúpili divadelné a hudobné predstavenia. Sociálne odkázaní zmysluplne strávili svoj voľný čas nielen zapájaním sa do športových turnajov, ale aj účasťou na umeleckých vystúpeniach. Veľký ohlas mali bubeníci zo zoskupenia JAMADAN, ktorí do svojej bubnovej šou zapojili aj divákov. Ich dynamické rytmy dvíhali prítomných zo stoličiek, klienti aj klientky si s radosťou vyskúšali hru na rôznych bubnoch a tamburínach.

Africká bubnová šou od skupiny Jamadan

Hudobné zoskupenie Jamadan a ich africká bubnová šou

Tešíme sa na ďalšiu príležitosť spolupráce s pomáhajúcimi organizáciami, ktorou bude Národný týždeň charity 10. -16. júna, kde bude v pondelok, 11. júna projekt STOP obchodovaniu s ľuďmi opäť prezentovať GIFT box. Návštevníci si budú môcť na Primacionálnom námestí vybrať z novej letnej ponuky ručnej šitých kabeliek vyrábaných klientkami zo zariadenia pre obete obchodovania.  Muzikanti kapely JAMADAN vystúpia v sobotu, 16. júna  na Hviezdoslavovom námestí, kde budú prezentované projekty Slovenskej katolíckej charity pre ľudí v núdzi v zahraničí vrátane Afriky. 

Jana Urbanová, koordinátorka preventívnych aktivít