Do nového roka s veľkým darom | Slovenská katolícka charita


Do nového roka s veľkým darom

pridal: charita | dátum: 9. februára 2022 | kategória: Aktuality

Vianoce sú časom, kedy sú prejavy ľudskosti o niečo častejšie, blízkosť o niečo ľudskejšia. Každý chceme stráviť sviatky s rodinou v teple domova a tak ich dopriať aj ostatným. A takáto štedrosť sa dotkla aj nás, ľudí na charite, za čo vám chceme zo srdca poďakovať.

Od 1. adventnej nedele do konca decembra prebiehala vianočná Zbierka na charitu, ktorej mottom bolo “Ty rozhodni, koľkí postúpia”. Hoci sú charitné zariadenia podporované zo strany samospráv a štátu, tieto prostriedky často nestačia na ich vybavenie a dofinancovanie služieb, ktoré v nich poskytujeme – práve pre nemajetných, núdznych klientov.

Sme preto veľmi vďační, že sa nám v rámci zbierky podarilo vyzbierať až 115 000 €. Za každé euro ďakujeme. Výnos zbierky bude rozdelený medzi desať (arci)diecéznych charít a ich 345 zariadení a služieb po celom Slovensku. Vaše dary pomôžu:

  • dofinancovať charitné zariadenia, ktoré sú domovom pre ľudí z ulice, ženám, ktoré začili domáce násilie, matkám s deťmi, odchovancom detských domovov, chorým, ľuďom liečiacim sa zo závislostí a seniorom s nízkym dôchodkom,
  • dofinancovať služby domácej opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti pre chronicky chorých a seniorov vo vyššom stupni odkázanosti,
  • dokúpiť zdravotnícke pomôcky do zdravotníckych služieb a zariadení, ako sú hospice alebo domov pre nevyliečiteľne choré deti v Spišskej Novej Vsi,
  • vykonať nevyhnutné opravy zariadení a domovov, aby aj naši prijímatelia pomoci mali zachované dôstojné bývanie,
  • dokúpiť pomôcky a zariadenia pre ľudí s hendikepom tam, kde chýbajú a sú nevyhnutné pre pomoc týmto ľuďom,

a mnoho ďalšieho…

Za úspech kampane zároveň chceme poďakovať všetkým, ktorí stáli za jej prípravou: klientom, ktorí sa podelili o svoj príbeh, filmárovi a fotografovi Martinovi Ondrušovi, šikovným vizážistkám z BeautyCare Study – Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, divadlu Teatro Colorato za priestor a Veronike Cifrovej-Ostrihoňovej za to, že sa stala tvárou kampane.

Vďačíme za ohromne veľa.

My aj naši núdzni vám zo srdca ďakujeme za každé euro, ktoré ste nám venovali a vďaka ktorému môžeme aj do ďalšieho roka vstupovať s nádejou v ľudskú solidaritu, porozumenie a lásku.