Dobré srdce pre Slovenskú katolícku charitu | Slovenská katolícka charita


Dobré srdce pre Slovenskú katolícku charitu

pridal: Monika Domeniková | dátum: 13. septembra 2023 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita (SKCH) sa stala víťazom v kategórii poskytovateľ sociálnych služieb v rámci štvrtého ročníka Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb hodnotila pracovníkov v sociálnych službách v šiestich kategóriách.

„Slovenská katolícka charita spolu s diecéznymi charitami má špeciálne postavenie, pretože sme najväčší neverejný poskytovateľ a snažíme sa dosahovať aj vysokú kvalitu poskytovaných služieb. Ide preto o  uznanie našej snahy, služby a práce. Vnímam to tak, že ocenenie som prevzal za všetkých viac ako 1600 pracovníkov, ktorí pracujú v diecéznych a arcidiecéznych charitách,“ povedal pri príležitosti tohto ocenenia generálny sekretár SKCH, Miroslav Dzurech.

V 346 charitných zariadeniach poskytuje charita pomoc seniorom, nevyliečiteľne chorým, ľuďom s telesným, alebo duševným postihnutím. Podáva pomocnú ruku deťom, matkám s deťmi, ale aj ľuďom bez domova. Rozvíja tiež projekty, vďaka ktorým pomáha odídencom, migrantom, obetiam obchodovania s ľuďmi, či detským utečencom.

„Chceme byť aj fyzicky bližšie k mnohým odkázaným ľuďom. Znamená to rásť aj do regiónov, kde v súčasnosti nepôsobíme. Zároveň máme predsavzatie skvalitňovať služby, ktoré už poskytujeme,“ doplnil M. Dzurech s tým, že pracovníci často robia v ťažkých podmienkach a za ťažkých okolností. „O to viac si vážim, že aj prostredníctvom tohto ocenenia ukazujeme ostatným našu službu ľuďom aj v takýchto neľahkých podmienkach,“ dodal.

Ľuďom v núdzi poskytuje SKCH prostredníctvom siete desiatich diecéznych a arcidiecéznych a eparchiálnych charít sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby. Je  súčasťou európskeho a celosvetového spoločenstva charít – Caritas Internationalis (CI) so sídlom v Ríme a Caritas Europa (CE) v Bruseli, čím je medzinárodne prepojená a koordinovaná s inými charitatívnymi organizáciami.