Dobrý trh a záhradná party pre klientov Projektu Rafael III | Slovenská katolícka charita


Dobrý trh a záhradná party pre klientov Projektu Rafael III

pridal: wp-dev | dátum: 27. apríla 2016 | kategória: Aktuality

V rámci podujatia Dobrý trh, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 23. apríla 2016 sa Iniciatíva Kto pomôže? v spolupráci s Projektom Rafael III rozhodli zorganizovať Záhradnú party venovanú dobrovoľníkom a klientom. Organizátori si zvolili za priestor záhradu Pápežských misijných diel na križovatke Lazaretskej ulice a Jakubovho námestia v Bratislave. Cieľom oboch organizácií bolo prostredníctvom Záhradnej party spoznať klientov projektu Rafael III., aby sa mohla nadviazať hlbšia a efektívnejšia spolupráca a pomoc konkrétnej cieľovej skupine cez rôznorodé formy pomoci ochotných dobrovoľníkov Iniciatívy Kto pomôže?. Pripravený program bol rozdelený na dve časti.

Prvá časť programu bola súkromná, venovaná aktivitám, ktoré viedli k vzájomnému zoznámeniu sa medzi dobrovoľníkmi a klientmi. Organizátori si pripravili viaceré zaujímavé a pestré aktivity na zoznámenie a spoznávanie, pričom pre najmenších bol vytvorený detský kútik s množstvom hračiek, knižiek a pomôcok na kreslenie. Druhú časť programu, ktorá už bola prístupná verejnosti, otvorila úžasná rytmická hra na africké bubny, ktoré sa rozochveli pod údermi pozvaného hosťa žijúceho na Slovensku už niekoľko rokov. Vystúpenie hodné obdivu upútalo pozornosť okoloidúcich ľudí, ktorí sa tak aspoň na chvíľu pristavili. Program bol obohatený príbehmi ľudí, ktorí sa rozhodli žiť na Slovensku, ako aj ponukou kresby heny na ruky od pani pochádzajúcej z Afganistanu. Posedenie pri hudbe, občerstvení a zábave pokračovalo až do neskorého popoludnia.

Symboliku podujatia vyjadrila aj jedna z pripravených aktivít, ktorou si účastníci pripomenuli Medzinárodný deň Zeme (22. apríl). Vytvorená bola mapa, do ktorej mohol každý účastník zakresliť miesta, ktoré navštívil, krajinu odkiaľ pochádza a odkaz Bratislave, prípadne Slovensku. Názov tejto aktivity „The world is only one and it´s for everyone“ (Svet je len jeden a patrí všetkým) symbolizoval jeden priestor, v ktorom existuje rôznorodosť a nikoho neoprávňuje sa správať nepriateľsky voči iným, pretože Zem nepatrí žiadnemu konkrétnemu človekovi, ale všetkým ľuďom bez rozdielu. Podujatia sa zúčastnili jednotlivci ako aj rodiny s deťmi rôzneho vierovyznania, veku pochádzajúci z rôznych kútov sveta, primárne z krajín Afriky a Blízkeho východu, ktorí našli nový domov na Slovensku. Všetci účastníci mali jedno spoločné, a to ochotu zoznámiť a spoznať sa navzájom, vytvoriť priateľstvá, dozvedieť sa niečo nové, zabaviť sa a cítiť sa ako doma. Viacerí priniesli doma pripravené jedlo, špeciality a chuťovky pochádzajúce z ich rodnej krajiny.

Organizátori aj účastníci Záhradnej party sa zhodli, že podobná akcia by sa mala znovu zopakovať, pretože sa cítili vynikajúco, uvoľnene, tak ako doma. Myšlienka ako aj veľká časť zorganizovania tohto podujatia primárne prináleží Iniciatíve Kto pomôže?, za čo im patrí veľká vďaka.

Projekt Rafael III. prebieha od 1. decembra 2015 do 30. novembra 2016 na území celého Slovenska s integračnými poradenskými centrami v mestách Bratislava, Žilina a Košice. Snahou členov projektového tímu v jednotlivých mestách je zjednodušenie prístupu cieľovej skupiny k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, bývaniu, verejným inštitúciám a sociálnym službám a jej úspešné zaradenie na pracovný trh prostredníctvom zvládnutia slovenského jazyka. Verejnú zbierku na pomoc utečencov doma i v zahraničí, ktorú vyhlásila SKCH je možné podporiť na čísle účtu SK93 1100 0000 0029 4546 3097, VS 229 pre utečencov v zahraničí bez geografického rozlíšenia a VS 230 pre pomoc utečencom na území SR a ich integráciu.

Projekt RAFAEL III. je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.