Dôstojnosť a záujem ľudí v centre všetkých aktivít | Slovenská katolícka charita


Dôstojnosť a záujem ľudí v centre všetkých aktivít

pridal: charita | dátum: 19. augusta 2021 | kategória: Humanitárna pomoc

Pri príležitosti dnešného Svetového humanitárneho dňa, ktorý je poznačený viacnásobnými krízami, vyzýva Slovenská katolícka charita zodpovedných postaviť záujem a dôstojnosť ľudí do centra všetkých aktivít a rozhodnutí.

V roku 2021 je Svetový deň humanitárnej pomoci poznačený mnohými krízami, či už spôsobenými ľudským konaním alebo prírodnými katastrofami. V posledných dňoch sme boli svedkami pádu Afganistanu do rúk Talibanu a tragického zemetrasenia na Haiti, ktoré si doteraz vyžiadalo viac 1500 obetí. Okrem toho dochádza k hospodárskemu kolapsu a sociálno-politickej nestabilite v Libanone, ktorý čelí najhoršiemu obdobiu od občianskej vojny a k mnohým dlhotrvajúcim krízam v krajinách ako Ukrajina, Venezuela, Sýria, Irak a ďalšie. Na celosvetovej úrovni klimatické zmeny naďalej spôsobujú vážne a nenapraviteľné škody, vrátane miliónov klimatických utečencov, zatiaľ čo pandémia COVID-19 paralyzuje globalizovaný svet sociálne aj ekonomicky.

V týchto tragických okamihoch Slovenská katolícka charita pripomína, ako nesprávne politické rozhodnutia viedli k nevýslovnému utrpeniu najchudobnejších a naliehavo vyzýva zodpovedných, aby podnikli správne a potrebné opatrenia. Dôstojnosť žien, práva detí a zásady ochrany najzraniteľnejších sú len vzletnými frázami, najmä keď v Afganistane a iných krízou zasiahnutých miestach vidíme bezmocných občanov ignorovaných a ponechaných napospas osudu. Podobne aj libanonská kríza odhaľuje, ako aj inak zdravá spoločnosť môže ľahko skončiť v troskách, kam ju priviedli skorumpovaní politickí lídri, ktorí pri vlastnom obohacovaní sa priviedli štyri milióny ľudí do chudoby.

Prírodné katastrofy, ktoré často postihujú najchudobnejšie národy, sú tiež výzvou k väčšej pozornosti na ochranu, obranu a záchranu životov prostredníctvom odhodlaných politických opatrení. Nedávne zemetrasenie na Haiti, uprostred politického a ekonomického chaosu v krajine, predstavuje veľkú humanitárnu výzvu. Lesné požiare, pre ktoré je rok 2021 celosvetovo jedným z najhorších období za desaťročia – sucho, zhoršovanie životného prostredia, stúpanie hladiny morí, záplavy a tajfúny sú všetky dôsledkom nedostatku starostlivosti o životné prostredie, čo vedie k zmene klímy a ekologickej kríze.

Slovenská katolícka charita spolu so svojou zastrešujúcou organizáciou Caritas Internationalis, konfederáciou 162 členov, ktorí pracujú s miestnymi komunitami v 200 krajinách a územiach, je svedkom nevýslovného utrpenia vyvolaného prírodnými, ale aj ľudskými živlami. V súlade s učením pápeža Františka si v Svetový humanitárny deň Charita pripomína, že jediným riešením je postaviť záujem a dôstojnosť ľudí do centra všetkých aktivít a rozhodnutí.

Pri príležitosti Svetového dňa humanitárnej pomoci Caritas Internationalis vyzýva zodpovedných, aby podnikli odvážne kroky a mali politickú vôľu riešiť rôzne problémy súvisiace najmä so zmenou klímy, vplyvom pandémie a politickými nepokojmi v Afganistane a Libanone. Bez odhodlanej politickej vôle je ľudský život v ohrození a časť ľudstva je nútená trpieť a žiť v ťažkých podmienkach neľudskej chudoby. Konfederácia vyzýva politických lídrov k:

– Zaisteniu bezpečnosti afganského obyvateľstva evakuačným úsilím a ochrany afganských pomocníkov pred Talibanom poskytnutím väčšieho počtu azylov a dočasným prijatím politických utečencov.

– Zabezpečeniu základných potrieb pre obyvateľov Libanonu

-Vyčleneniu dostatočných finančných prostriedkov pre miestne komunity na zapojenie sa do komunitných rozvojových činností, poľnohospodárskych aj nepoľnohospodárskych, s cieľom zaistiť prostriedky obživy a potravinovú bezpečnosť.

– Prikladaniu mimoriadneho významu manažmentu katastrof v miestnych komunitách, najmä činnostiam znižovania rizika, s cieľom zaistiť bezpečnosť ľudí prostredníctvom systémov včasného varovania.

– Povzbudzovaniu miestnych samospráv k nadväzovaniu úzkej spolupráce s lokálnymi organizáciami občianskej spoločnosti a k posilneniu mechanizmu reakcie s osobitným dôrazom na humanitárne opatrenia riešenia dôsledkov zmeny klímy.

– Zabezpečeniu prístupu k základnej integrálnej zdravotnej starostlivosti pre najzraniteľnejších vrátane vakcín proti smrteľným chorobám.

– Zaviazaniu sa k bezprostrednému hospodárskemu a priemyselnému súboru globálnych politík s cieľom minimalizovať vplyv na globálne otepľovanie a degradáciu ekosystémov.