FIREMNÍ DOBROVOĽNÍCI VYMAĽUJÚ CHARITNÝ SKLAD SOLIDARITY DO VESELA | Slovenská katolícka charita


FIREMNÍ DOBROVOĽNÍCI VYMAĽUJÚ CHARITNÝ SKLAD SOLIDARITY DO VESELA

pridal: wp-dev | dátum: 13. júna 2011 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita (SKCH) sa rozhodla zapojiť do podujatia firemného dobrovoľníctva Naše Mesto 2011, ktoré organizuje Nadácia Pontis a skupina firiem ENGAGE. Toto podujatie nasleduje myšlienku roka 2011, ktorý bol vyhlásený za Európsky rok dobrovoľníctva. Firemný dobrovoľníci tak v piatok, 17. júna 2011, od 09:00 – 14:00 hod. vymaľujú charitný Sklad solidarity na Jasovskej ulici č. 6 v Bratislave do vesela, aby umocnili silu významu dobrovoľnej pomoci a tým aj pocit vzájomnej spolupatričnosti a ľudskej empatie k núdznym.

Sklad solidarity poskytuje materiálnu pomoc ľuďom v núdzi a sociálne znevýhodneným osobám, dočasne sa tiež využíva na uskladnenie humanitárnej pomoci v prípade prírodných katastrof. Vďaka firemným dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili do podujatia Naše mesto 2011, si budú môcť ľudia vybrať oblečenie či potreby do domácnosti v priestoroch na veselo vymaľovaných, lebo Sklad solidarity nechce byť len zberňou šatstva a prebytočných vecí, ale práve moderným miestom, ktoré v sebe nesie odkaz ľudskej solidarity, kde Darovať znamená pomáhať.

Do dnešného dňa, už viac ako stovka ľudí využila možnosť výberu z oblečenia, ale i z potrieb do domácnosti. Sklad sa rozšíril o rozmanité elektronické príslušenstvo, šatstvo, malý nábytok vďaka nezištnej solidarite darcov, ktorých počet rastie každým týždňom. V minulom roku SKCH v rámci vianočných trhov rozdávala ľuďom bez domova spacáky, teplé deky, bundy, rukavice, čiapky, šatstvo, topánky a iné nevyhnutné veci v zimnom období. Materiálna pomoc zo skladu odišla aj pre maloletých utečencov bez sprievodu, ktorí žijú na Slovensku. Maloletí utečenci bez sprievodu sa tak tešia prevažne novým veciam, ktoré darovali obchodné reťazce, a to teniskám, tričkám, bundám, nohaviciam a pod.Veľká vďaka patrí firmám IKEA, C&A a Unilever, ktoré prostredníctvom SKCH venovali matrace, koberce, šatstvo, kozmetické, dezinfekčné a čistiace prostriedky do zariadení pre núdznych na celom Slovensku.

Podujatie firemného dobrovoľníctva Naše mesto 2011 nadviazalo na predošlé ročníky, v ktorých sa od roku 2007 zapojilo do tejto aktivity na celom Slovensku 60 firiem a viac ako 5 000 dobrovoľníkov. I takýmto spôsobom si mohli zamestnanci rôznych firiem vyskúšať prácu dobrovoľníka a nezištne tak pomôcť mnohým komunitným organizáciám skrášliť ich interiéry, exteriéry, či podeliť sa o svoje skúsenosti v rozmanitých oblastiach.

V prípade, ak by ste sa chceli prísť pozrieť na realizáciu skrášľovania Skladu solidarity, nasledujte tieto informácie: Adresa: Jasovská 6, Bratislava, Termín: piatok, 17. jún 2011, 09:00 – 14:00, v prípade otázok nás kontaktujte na email: skladsolidarity@charita.sk