Jarná zbierka na Charitu 2021 bude online | Slovenská katolícka charita


Jarná zbierka na Charitu 2021 bude online

pridal: charita | dátum: 20. februára 2021 | kategória: Aktuality

Drahí bratia a sestry, priatelia charity,

Popolcovou stredou vstupujeme na cestu 40-dňového pôstu, ktorého súčasťou je pomoc blížnym. V ťažkých časoch, ktoré žijeme, nesmieme žiadnu prosbu nechať bez odpovede.

Slovenská katolícka charita spolu s desiatimi arcidiecéznymi a diecéznymi charitami je tu práve pre nich, prosiacich o pomoc. Už takmer 100 rokov poskytujeme pomoc núdznym na celom Slovensku a ľuďom dobrej vôle prinášame priestor na odovzdanie ich talentov a darov najbiednejším. Na Slovensku potrebujeme citlivú a adresnú pomoc pre tých, ktorí hromadne prepadajú cez sieť sociálnej pomoci štátu a zachytí ich až záchranná sieť charity. Je to sieť, ktorú budujeme spolu s vami. A preto apelujeme na Vašu solidaritu a súcit, poznajúc aj Váš dnešný strach a obavy, aby sme zostali verní evanjeliu – evanjeliu činorodej lásky, ktorá je práve prostredníctvom obetavých skutkov živou vierou v Ježiša Krista a jedinou cestou pomoci.

Jarná zbierka je veľmi dôležitým zdrojom financovania približne 300 zariadení a služieb, ktoré pomáhajú núdznym po celom Slovensku.

VIAC O ZBIERKE

Pristupujeme k Vám s prosbou pre charitu

Už túto nedeľu, 21. februára, začína celoslovenská Jarná zbierka na charitu, do ktorej môžete prispieť aj vy. Príspevkom pomáhate diecéznej a arcidiecéznej charite vo Vašom meste či okrese.

Zbierka je veľmi dôležitým zdrojom financovania približne 300 zariadení a služieb, ktoré prostredníctvom charít pomáhajú núdznym po celom Slovensku. Mnohé z týchto zariadení dnes zažívajú z dôvodu pandémie vážne existenčné problémy, mnohým v prípade pretrvávajúcej situácie hrozí, že budú musieť obmedziť svoje služby. To všetko v dobe, kedy núdznych, ktorí strácajú zamestnanie a svojich blízkych, pribúda.

„Počas pandémie máme naďalej otvorené všetky služby, snažíme sa reagovať na rastúci počet núdznych a pomáhať s ešte väčšou intenzitou. Vplyvom súčasnej situácie sa však dostávame do stavu ohrozenia,“ informuje Zdenka Lukáčiková z Diecéznej charity Žilina. Málokto si uvedomuje, aký to bude mať dopad na životy konkrétnych ľudí. O svoje domovy, získané na charite, tak prídu aj naši klienti, ktorí sa nemajú kam inam uchýliť.

Spišská katolícka charita, Arcidiecézna charita Košice, Diecézna charita Žilina a ďalšie hlásia nedostatok prostriedkov na zvyšujúce sa náklady, ktoré vznikli z dôvodu pandemických opatrení, rastúceho počtu núdznych, aj nedostatku financií obdržaných od štátu, kvôli čomu sme nútení hľadať náhradu vo verejných daroch. Vysoko podfinancované sú naše zariadenia ako domovy pre seniorov a ťažko chorých, hospice, nízkoprahové centrá a nocľahárne pre ľudí bez domova či jediný detský domov pre vážne až smrteľne choré deti na Slovensku. „Takýchto zariadení máme v rámci charity oveľa viac a sme bytostne odkázaní na pomoc v kostoloch a zo zbierky. Veriaci prispievali a ani si možno neuvedomovali, ako veľmi pomáhajú deťom a seniorom,“ dopĺňa Pavol Vilček, riaditeľ Spišskej katolíckej charity.

Jarnú zbierku môžete podporiť online do konca marca

Ste to vy, drahí biskupi a kňazi a mnohí ďalší zo zástupu veriacich a priaznivcov charity, ktorí nám dávate možnosť pomáhať. Ďakujeme Vám! Vaša pomoc prináša nielen konkrétne prostriedky a dary, ale inšpiruje aj ostatných pre dobré skutky. Noví darcovia sa často dozvedajú o charite od Vás a aj vďaka Vášmu osobnému svedectvu stávajú sa priateľmi núdznych.

Povzbudzujeme Vás preto aj tentoraz, aby ste o zbierke informovali Vašich blízkych! V mene našich klientov, zamestnancov i dobrovoľníkov charity ďakujeme za Vašu štedrosť.

Aj napriek zatvoreným chrámom stretnime sa pri pomoci núdznemu prostredníctvom zbierky online na stránke www.zbierkanacharitu.sk a stránkach diecéznych a arcidiecéznych charít. Vyberte si tú, ktorá je Vám najbližšie a podporte nás, aby sme aj naďalej mohli stáť blízko pri človeku.