Jednotku na vysvedčení najmenších školákov v Afrike nenájdete | Slovenská katolícka charita


Jednotku na vysvedčení najmenších školákov v Afrike nenájdete

pridal: charita | dátum: 1. februára 2019 | kategória: Adopcia na diaľku®

Výpisy polročných vysvedčení sú na Slovensku rozdané. Ako vyzerajú hodnotenia školákov, ktorých v zahraničí podporujeme? Budete sa čudovať, sú plné bodov a písmen.

Keď sa pozriete na vysvedčenie školáka z africkej Ugandy, uvidíte hodnotenie z matematiky, anglického jazyka, ale aj hodnotenia z predmetov, ktoré by ste na tom našom, slovenskom, hľadali darmo. Neobvyklé sú napríklad zdravotné návyky či písanie. A deti sú hodnotené aj zo zručností, zo spievania, správania alebo čistoty. A ako sme už spomenuli, neobvyklé je aj hodnotenie známkami. „Ku každému predmetu, ktoré dieťa absolvovalo, je napísaný počet bodov, ktoré dosiahlo, číslom aj písmom. Písmenom od D1 po F9. D1 je najlepšie hodnotenie, od 90 do 100 bodov, najhoršie je F9, od 0 do 34 bodov, “ ukazuje na ugandskom vysvedčení Oliver Bacul z projektu Adopcia na diaľku®, ktorý podporuje v zahraničí tie najchudobnejšie deti vo vzdelávaní.

Really good – za toto vysvedčenie by sme sa azda nehanbili.

Úspešný dlhoročný projekt pod hlavičkou Slovenskej katolíckej charity, Adopcia na diaľku®, spolupracuje v Ugande s vyše 20-timi školami a z každej vyzerá vysvedčenie úplne inak. Vysvedčenia sú teda pestré, tak ako aj Afrika sama. Čo ale deti v školskom systéme v Ugande spája, sú podľa Olivera Bacula trimestre. „Vysvedčenia dostávajú školáci trikrát do roka. Každý jeden trimester, ktorý absolvujú, dostanú vysvedčenie. Posledný trimester im končí pred Vianocami. Vtedy dostávajú školáci kompletné vysvedčenie, je to niečo ako u nás koniec školského roka.“

Pre Ugandu je ešte typické aj to, že už deti v materskej škole sa v predposlednom ročníku učia písať a čítať. Keď má dieťa 6 rokov začína chodiť do školy, pričom základná škola má oproti nám len 7 ročníkov.  A keďže projekt Adopcia na diaľku® úspešne podporuje chudobné deti vo vzdelávaní aj v ďalších krajinách sveta, z prvej ruky vám vieme povedať, že napríklad v Indii trvá povinná školská dochádzka zase dlhšie, až 10 ročníkov. Na indickom vysvedčení nájdete rozpísané predmety a k tomu počet bodov, ktorý školáci dosiahli. Ak chcete byť výborný žiak, mali by ste sa snažiť získať až 100 bodov. Vysvedčenia z Haiti vyzerajú podobne, akurát že hodnotení sú tam žiaci s oveľa vyšším počtom bodov, aj 300.  Tak ako? Čo by sa páčilo vám či vašim deťom? Tak či onak, prajeme všetkým školákom na Slovensku, ale aj v zahraničí, zaslúžené pekné prázdniny.