Keď sa farby, štetec a hudba menia na sny | Slovenská katolícka charita


Keď sa farby, štetec a hudba menia na sny

pridal: charita | dátum: 28. mája 2024 | kategória: Aktuality

Majú vášeň pre umenie, hudbu, spev, ale i mnohé ďalšie činnosti. Zuzanka, Veronika a Alžbetka a mnohé ďalšie deti môžu vďaka sociálnemu štipendiu rozvíjať svoje schopnosti. Prinášame vám príbehy, ktoré zo štipendia podporila Diecézna charita Žilina.

Farby, Štetce a Srdcia: Príbeh Zuzanky a Veroniky

Zuzanka a Veronika sú talentované dievčatá, ktoré milujú kreslenie, maľovanie a iné výtvarné činnosti. Staršia navštevuje výtvarný odbor ZuŠ a obe navštevujú tvorivé krúžky v CvČ, kde rozvíjajú svoje talenty a zmysluplne trávia voľný čas. Výrobkami z krúžkov dievčatá obdarúvajú nielen rodinu a kamarátov, ale tento rok darovali časť svojej práce aj občianskemu združeniu PoTvoRa v Púchove ako vianočné darčeky pre seniorov v domovoch dôchodcov. Podpora zo sociálneho štipendia vo forme materiálu na tvorivé dielne bola pre ne veľkou pomocou, keďže ich mama je vdova, má 4 deti a všetky krúžky si platia. Okrem toho musia riešiť dochádzanie 10 km z dediny kvôli riedkym spojom, čo často znamená cestovanie autom.

Keď maľovanie mení správanie

Farská charita v Predmieri pracuje s deťmi už tri roky. Každý týždeň sa detičky od troch do dvanástich rokov schádzajú v bývalej MŠ v Mikšovej, kde sa zúčastňujú výtvarného krúžku. Záujem zo strany detí aj rodičov je veľký.

Jedna z našich dobrovoľníčok, ktorá je výtvarníčka, založila výtvarný krúžok. Pomocou arteterapie a artefiletiky sme dosiahli zlepšenie správania u detí s hyperaktivitou a nepozornosťou. Sociálne štipendium nám umožnilo nakúpiť potrebné potreby pre výtvarný krúžok, čo je veľká pomoc pri našej práci s deťmi.

Alžbetka – mladý hudobný talent

Alžbetka je najstaršia z piatich detí a má 14 rokov. V škole dosahuje výborné výsledky a je veľmi pracovitá, čo jej rodičom prináša veľkú radosť. Okrem toho navštevuje ZUŠ, kde sa učí hrať na flaute, a je členkou mládežníckeho speváckeho zboru v Kysuckom Novom Meste. Pomáha aj pri speve na mládežníckej omši. Jej túžbou je neustále sa rozvíjať, no rodina čelí finančným ťažkostiam, keďže jej mama je momentálne nezamestnaná. Vďaka sociálnemu štipendiu sme mohli uhradiť poplatky za jej štúdium na ZUŠ, čím sme jej pomohli pokračovať v jej hudobnom rozvoji.